Қазақша анекдоттар! Оқимыз, күлеміз! Коментарияға өз анекдоттарыңызды қосуыңызға болады!

Кыз бен жігіт сакінін (топчан) устінде кездесіп отырады. Бір кезде кыз байкамай осырып кояды. Сол кезде жигит сакінін астында жаткан итке: актос кет-дейді. Кыздын конілі жайланып тагы да осырып жібереді жигит тагы:актос кет! Деп айкайлайды. Бір кезде кыз барібір иттен коріп жатыр го деп тагы осырып жібереді. Сол кезде жигит. Актос кет, а то басына тышып кояды дептi

*****

Агайынды уш жигит болыпты. Ахуя, Дахуя, Нехуя деген. Бир куни Ахуя жогалып кетип, оны Дахуя издеп, Нехуя таба алмапты

*****

Бiр жiгiт уйыктап жатып олiп кетiптi. О дуниеге барыпты. Ак сакалды бiр шал отыр екен. Ол жiгiттiн iстерiн таразыга салып олшеп корсе кунасi мен сауабы тен тусiптi. Содан шал жiгiтке сен омiрге кайтып ораласын бiрак адам емес тауык немесе жылкы болып, озiн тандап шеш дептi. Жiгiт ойланып турып жылкы болсам устiме адамдар мiнедi тауык болайын деп шешiптi. Сонымен бiр кезде караса тауыккорада екен. Адамдар бiр тауыктардын басын шауып жатыр екен. Жiгiт касындагы тауыктан неге екенiн сураса тумаган сон шауып жатыр дейдi. Курсын мен де туайын деп бар кушiмен кушенсе бiреу бетiнен салып калыпты. Козiн ашса айелi тур екен. Сумелек бутына жiберiп койдын гой деп айкай салыпты.

*****

Салем жаным менин, Кудай коскан парым менин, бул омирде бизден аскан гашыктар жок шыгар, кормейсин бе жер бети биздин табанымыздын астында. Мумкин екеумиз ешкашан айырылыспасбыз, сен, унеми менин касымдасын гой! — деген екен бир туфли екиншисине.

*****

Бiр жiгiт Алматыга ажесiмен бiрге Сайна кошесiне кошiп келiптi. Кунде кешке карай балконнан ажесi екеуi карап турганда далада  женiл журiстi айелдер толып жургенiн коредi екен. Олар бiр машина келе калысымен сол машинага барi жугiредi.Сонда ажесi тан калып сурапты,ай балам-ау ,ана кыздар бiр машина келсе болды,неге барi соган жугiредi? — деп.  Немересi сасып кап, не айтарын бiлмей былай дептi.Аже олардын жугiретiн себебi,ана машинадагы адамдар кампит, печенье берiп кетедi дептi.Ажесi ааа деп ойланып калыпты.Ертесiнe немересi жумыска кетiптi.Сонда iшi пыскан ажесi,кешке немерем келгенше далада журiп кайтайын деп,далага шыгып кетiптi.Сол кезде бiр машина кеп токтап, кыздардын барi сол машинага жугiрiптi, ажесi де калмай олда сол машинага карай жугiрiптi.Сонда машинадагы отырган жiгiт айтыпты,ау аже сiзге не керек,уят емес па дептi.Сонда аже айтыпты,не бопты сонша?! Тiсiм жок болса да соруга шамам жетедi дептi.

*****

Бир ауылдын молдасы куран окып отырып осырып кояды,уялган молда ауылдан кошип кетеди,бирнеше жыл откен сон шал кемпирине ауылга барып бiлшi менiн осырып койганымды умытыппа деп,содан кемпiр ауылга келiп ойнап журген кiшкентай балага кай жылы туылдын десе бала молда осырган жылы дептi,тагы бiр баладан сураса молда осырган жылдан бир жыл кейн депти.кемпир ауылга келсе шал алдынан шыгып кемпир не жаналык ауылдагылар умытыппа десе,кемпир шалау сенин котин ауылга календар болып кетипти депти.

*****

*****

Уш кемпир отыр дейди 50-де, 60-та, 70-тегі. 50 дегиси тфу-тфу али козим жаксы кореди, инени озим сабактаймын-деп мактаныпты, 60 тагысы тфу-тфу коз тимесе екен кулагым али кушти естиди-десе, 70 тегиси тфу-тфу биреу зорлап кетпесе екен али кызбын депти.

*****

2 тауык атештен кашып келе жатыр екен. Содан биреуi екiншiсiне: курсыншы шаршадым бере салайыкшы барi бiр iстейдiгой десе, екiншiсi кой жындысынба кашып-кашып берейiкта, а то шлюха деп ойлап калады дептi.

*****

Бiр кунi бiр оте жаксы зубной врач кайтыс болыпты.Содан ол кiсiнi жерлегенде басына улкен тастан жасалган тiстiн мусiнiн койыпты.Сол зират басына коллективы жиналып турганда бiреу шыдай алмай кулiп жiберiптi. Неге кулесiн десе: мен генекокологпын мен олсем басыма не коясындар дептi.

*****

Бiр кыз темекi шегiп турады, сосын бiр жiгiт орысша бiлмей темекi сурайын деп: девушка ты куритса дейдi, сосын кыз турып: а ты чё петух что ли? — десе, анау турып: да нет, я тоже куритса дептi…

*****

Тунде катты мас болып келген куйеуi танертен айелiне: Бiздiн уйде жын бар екен,-дептi. Айелi: Кiм айтты? десе,кеше мен туалеттiн есiгiн ашсам, cветi озiнен озi жанып, жапсам озi сонiп калды дептi. Сонда айелi: Эй алкаш,холодильникке сиiп кеткен сен ба? дептi.

*****

Бiр кунi бiр оте жаксы зубной врач кайтыс болыпты. Содан ол кiсiнi жерлегенде басына улкен тастан жасалган тiстiн мусiнiн койыпты. Сол зират басына коллективы жиналып турганда бiреу шыдай алмай кулiп жiберептi. Неге кулесiн десе мен генекокологпын мен олсем басыма не коясындар дептi.

*****

Бiр кунi сушняк пен голодняк сахарада келе жатады. Алыста бiр бочка турады. Голодняк бочканын iшiнде кыз болса екен деп армандайды. Сушняк су болса гой деп армандап жугiрiп келiп бочканы ашса, iшiнде поражняк отыр екен!

*****

Бiр фермердiн тауыктары кiлен кiшкентай жумыртка туады екен, бастыгы тауыктарга айкай салыпты, коршi фермер жумырткаларын 15 тенгеге сатып жатыр, ал бiз болсак 13 тенгеге сатып жатырмыз, неге iрi кылып тумайсындар дегенго, сонда карi бiр тауык шыгып: 2 тенге ушiн котiмiздi жыртайыкпа дептi.

*****

Баягыда бiр жiгiттiн мотоциклы болган, ол бузылып, жондеп жатканда, касына айелi келiп, жаным осы мотоциклге екi балон салса машина бола ма депти. Жiгiт жынданып кетiп, кумаш саган екi емшек косса сиыр боласынба дептi.

*****

Бiр бала папасына айтыпты: Папа, маган калсстас бала голубойсын дей берет — дептi. Папасы: Ой, ол онбаганды урып согып, калай сойлесу керектiгiн уйретiп коймайсынба? — деп ашуланса, баласы: Ура алмайм папа, ол сондай суйкiмдi — дептi.

*****

Оңтүстіктің бір жігітіне қыдыр кездесіп қалыпты. Жігіт қыдырға ұнаса керек — «қалаған тілегіңді орындайын» депті. Жігіттің машинасы жоқ екен. «Машина бер, бірақ, бензинсіз жүретін болсын» — депті. Қыдыр: «жарайды, саған бір сөз айтқанда жүретін, бір сөз айтқанда тоқтайтын машина берейін. Қай сөзді айтқанда жүрсін, қай сөзді айтқанда тоқтасын?» деп сұрапты. Жігіттің күнделікті қолданатын сөзі «шешең» екен. «Шешең» дегенде жүрсін, «әкең» дегенде тоқстасын, — депті.

Жігіт қыдыр берген машинамен айдап жүріп келе жатыпты. Машина жылдмадық қосқан сайын жаны кіріп, үсті-үстіне «Шешең! Шешең!» деп жылдамдықты үдете түсіпті. Бір мезет қараса, алдында — тік құлама жар. Жігіт машинаны тоқтататын сөзді ұмытып қалыпты. «Атаң» дейді, «енең» дейді — машина тоқтамайды. Өлдім-талдым дегенде «әкең» деген сөз есіне түседі де машинаны дәл жар алдында тоқтатады. Маңдайынан бұршақтаған терін сүртіп, жігіт «Уф, шешең!» депті.

*****

Куйеуiмен айелi шай iшiп отырады,бiр кезде есiк токылдайды.. Айелi ойбай байым келдi дейт, куйеуi сасканынан балконнан секiрiп кетедi,кулап бара жатып, дану сонда мен кiм болганым дептi

*****

7 жынды суретке тусип жатыр екен.Биресе,4-еуи турып,3-еуи отырып,кейин керисинше 3-еуи турып,4-еуи отырып.Буларды корген бир киси келип,неге олай тусип жатсындар десе,жумысын болмасын,биз 3х4 суретке тусип жатырмыз депти.

*****

Мысык темекi тартып кетiп бара жатканда, сиыр корип, ужас такая маленькая кошка, еще курит дептi, сойтсе мысык сиырга ужас такая большая, еще лифчик не носит дептi

*****

Автобуста:шалдын жанына кеп бiр кыз отырады. Кыздын козi iлiнiп осырып койып,оянып кетедi екен,шал карап турады,сосын кыздын козi тагы iлiнiп тагы осырып койып оянып кетедi.содан шал турып сенiн терiн жетiспейма не дейдi,кыз неге десе,козiн жумылса котiн ашылады,котiн жабылса,козiн ашылады деген екен.

*****

Бир киси кафеге келип менюды алып заказ бермекши болыпты. Сойтсе бари черныйдан басталады екен. Менюды карап отса ишинде черное молоко деген бар екен. Осы черный молоконы корейин деп заказ берипти. Салден сон бир негр кыз жугирип келип емшегин шыгарып «вот ваше черное молоко» десе. Ана киси ауызы ашылып сасып калып «хорошо что черную колбасу не заказал» депти.


Рубрика: Кен Жылой, Кульсары Tags: , ,

Вам могло бы понравиться:

Қазақша анекдоттар 2014! Оқимыз, күлеміз!Коментарияға өз анекдоттарыңызды қосуыңызға болады! Қазақша анекдоттар 2014! Оқимыз, күлеміз!Коментарияға өз анекдоттарыңызды қосуыңызға болады!

Ответов на "Қазақша анекдоттар! Оқимыз, күлеміз! Коментарияға өз анекдоттарыңызды қосуыңызға болады!"

 1. angel:

  прикольные анекдоты!!!

 2. kazak:

  Kazagim uyat kaida?

 3. akter:

  бараз жок))) респект

 4. Акмер:

  кушти унады, армансыз кулдим, рахмет

 5. Куандык:

  Базар нет)))))))))))))))

 6. Аскар!:

  Быр жыгыт омырге катты капа болып озын асайын депты! Суйтып мосттын устыне барып, арканга озын байлап секырыпты! Аркан нашарлау екен узылып кетып, суга тусып кетыпты! Судын агысы оте жылдам екен! Арен дегенде судын шетыне шыгып, озыне озы айтады дейды: Ойпырмай асылып олемыз деп суга батып кетуыме сал-ак калды гой деп))))

 7. Саке:

  кушті екен

 8. Мадина:

  )))))))))))))))))))))))

 9. қазақтар ұят қайда бірақ жақсы анегдодтар бар екен

 10. Нурсултан:

  Анегдодтарыныз базар жок !!!!!!! ырзамын го осындайй әзилдерди айтатын казактын кыздары мен жигиттерине?!!!!!!!!!!

 11. Айдос:

  бір куні жигит кызын хатага апарып тунимен жасайтынын жасап болып,уыктап калады ,тан ертен кызы ерте турып трусиін киіп жатса жігіті теріс кидін депті ,сосын кызы калай білдін гүліненба десе, бала жок боғынан депті

 12. ННН:

  Екі кыз ангімелесіп отырып біреуі екіншісіне чота котактын иісі шыгып кетті гой десе екіншісі мен гой кекірген деген екен.

 13. Улдая:

  Арман сабақ үстінде ойнап отырады. Ашуланған апайы басынан бір ұрып, былай дейді:
  — Ертең маған әкеңді ертіп келетін бол !
  Сонда Арман:
  — Иә, қазір! Бір апайға ертіп келдім. Енді үйге қайтара алмай жүргеніме бір жылдан асты !

  Бір күні әр елден келген әскерлер биікке шығудан сайысқа түсіп жатыр екен. Орыс әскері биік қабырғаға шығып бара жатыр, -Әй орыс, бауың шешіліп қалыпты! Орыс аяғына қарай берем деп құлап түсіпті.
  Қытай әскері биік қабырғаға шығып бара жатыр, -Әй қытай, бауың шешіліп қалыпты! Қытай аяғына қарай берем деп құлап түсіпті.
  Қазақ әскері биік қабырғаға шығып бара жатыр, -Әй қазақ, бауың шешіліп қалыпты! Қазақ:
  -Кетші эй! Менде галош!

  Әйелі көңілдесімен махаббатпен айналысып жатады. Кенет есік қоңырауы шырылдайды. Әйелі көңілдесіне:
  — Тұр да, киімдерді үтікте.
  Күйеуі кіреді, әйелі оған:
  — Киімдермізді үтіктеу үшін қызмет көрсету саласынан шақырған едім. Күйеуі келіседі.
  Ертеңіне көңілдесі жұмысқа келген соң достарына көңілдесінің үйінде киімдерін үтіктегіні жөнінде айтып береді. Сонда біреуі:
  — Қайда? АБАЙ даңғылы? 7 үй? 22 квартира? Ал мен онда алдыңғы күні кірлерінің бәрін жуған едім !

  Бір күні бір қыздың басы биттеп кетіпті.Қанша дәрі — дәрмек қолдансада басындағы биттер кетпепті.Ашуланған қыз шаштарын тақырбас етіп алып тастапты.Ертесі күні айнаға мәз болып қараса,бір бит:-КЕҢ ДАЛАААМ!!!-деп өлең айтып жүр екен:-)

  Бірде Қожанасырдан мектепте оқытушы:
  — Қожанасыр, төрттен төртті алса не қалады? — деп сұрапты.
  Қожанасыр жауап бере алмайды.
  — Мысалы, қалтаңда төрт теңгең бар еді, сол теңгелер қалтаңнан түсіп қалды, сонда не қалады? — депті оқытушы пысықтап.
  — Не қалсын, теңге түсіп кеткен тесік қалады да — депті Қожанасыр.

  Бiр кызганшак еркек болыпты айелiн ешкайда шыгармайды екен.бiр кунi айел базарда журсе бурынгы жiгiтiн корiп калыпты,ол жiгiт айелдi АЛМАТЫга шакырыпты кыдырайык деп.Айелi уйiне келгесiн куйеуiнен АЛМАТЫдагы подрушкам кайтыс болыпты соган барып кайтайын деп сураныпты,куйеуi арi ойланып,берi ойланып онда енендi ертiп кет дептi.сонымен келiнiмен енесi жолга шыгыпты.жолда келiн барiн енесiне тусiндiрiп айтыпты.АЛМАТЫ вокзалынан екеуiн жiгiт кутiп алып конакуйге алып келiптi.Конак уйдiн администратыры шал екен кемпiрдi сол жерге калдырып кетiптi.келiн мен ене конакуйде уш кун конып шыгып келе жатып келiнi енесiне: балана ендi не айтамыз десе,енесi:не айтсан оны айт,мен сенiн подрушканнын кыркына,жузiне,жылына да келем дег.екен.

  — Қызық, жұмақта интернет бар ма екен?
  — Жоқ!
  — Ал сен қайдан білесің?
  — Себебі, барлық провайдерлер тозақ отына түседі!

  1) Бірде Қожанасыр мысығын тазикке салып жуып отыр дейт сонда өтіп бара жатқан көршісі айтыпты Қожеке мысықты жуғаннес өліп қаладығо десе, Қожанасыр өлмейд жағын қарыссын депті, көршісі қайтып келе жатса Қожанасыр жылап отыр екен көршісі айтыпты айттымғо өліп қалады депті сонда Қожанасыр айтыпты жуғаннан өлген жоқ, сыққаннан деп!
  2) 96 жаста бір ата болған екен 98 жаста туған братаны болыпты, 96 жастағы атамыз 98 жастағы ағасына келіп айтып жатыр дейт, аға мен түнде жаман түс көрдім деп мені өліп кеткен ата-бабаларымыз шақырып жатыр деп сонда 98 жастағы ағасы айтат дейт тура осындай түс тағы көрсен мені көрмедім деп айт деп!
  3) Бір күні бір шал айтыпты кемпіріне кемпір-ай мен көп ұзамай бүгін-ертен өліп кетем-ау депті, сөйтсе кемпірі кәрі дауыспен үзіп-үзіп жылапты, шалы айтыпты кемпір сен жылама оданда осы отасқанымызға 80 жыл болды сонын арасында сен менін көзіме нешірет шөп салдын соны айт деген ғо сөйтсе кемпірі айтат дейт шалау айтуын айтамғо өлмей қалсан қайтем деп!

  — Әке, жақында арақ арзандайды деп естідім. Бұл деген сөз -енді сен аз ішетін боласың деген сөз ғой, иә?
  — Жоқ, балам. Бұл деген сөз — енді сен аз тамақ жейтін боласың деген сөз.

  Aиелiнiн мысыгынан кутылайын деп куиеуi мысыкты капка салып уйiнен 2км алыска апарып тастапты, уйiне келсе мысык уйiнде екен, каитып капка салып 2км онга, 5км тiке, 15км солга…..апарып тастапты, соитiп уйiне аиелiне звандап мысык уйдема деп сурапты, аиелi-ия десе, трупканы бершi албастыга мен адасып калдым дептi.

  Бiр ауылда бiр шал бәрiн мазақтап бәрiне прикол ұстайды екен. Бiр күнi сол шалдың Ақтөс деген итi өлiп қалады. Ауылдағы жiгiттер жиналып айтады екен-Давай, барып біз де прикол ұстайық, итi өлгенiне көңiл айтып барайық деп. Жiгiттер жиналып барса, шал есік алдында отыр екен -Ата, итiңiздiң арты жақсы болсын!-деп жiгiттер келiп, шалды құшақтап көңiл айтыпты. Сонда шал -Ай, кемпір, шай қой, Ақтөстiң достары келдi дептi!

  Әйелі күйеуіне:
  -Қоқысты төгіп келсеңші.
  -Отырғаным осы ғой!
  -Оған дейін не істеп едің?
  -Жаттым…

  -Балам, ас бөлмеден 5-6 тәрелке әкеліп берші…
  -Не үшін, мама?
  -Әкеңмен бір мәселені шешіп алайын деп едім…

  Ертеректе бір тойдан қайтқан жастардың ішінде, бір үлкендеу қария болыпты,руы Адай екен.(Ел арасында Адай әкесі Түрікмен деген қауесет бар) Соны біліп алған жігіттер: көке, осы Адайдың әкесі кім?-деп сұрай берсе кеерек. Содан қария «Жігіттер баяғыда өліп қалған, шалдың әкесін қайтесіңдер, одан да үйіндегі балалардың әкесінің кім екенін біліп алындар»-десе керек. Содан жас жігіттер үйлеріне жеткенше аузын кайтып ашпаса керек

 14. Зульфия:

  БаЗаР ЖооооОООооок!!!!))))))

 15. Аманбек М:

  bazar jok

 16. 7uli:

  бір масаның көзіне шыбын кіріп кетіпті

 17. жаңа ғана агентіме келген спамовский анекдот.

  Менттiн әйелi екi қабат екен. Бiр кунi айелiнiң толғағы ұстап қалып скорый шақыруға үлгермей, әйелiн менттiн өзi туғызыпты. Сөйтсе iшiндегi бала егiз екен. Бiреуiн туғызып алып, «Асаным менiң» деп мент қолына алса, жанағы Асан айқайлап жатыр дейдi «Үсен, шықпа! Менi менттер ұстап алды депти.

  осы жерде Тұрсынбек жыртылып күледі уақақақақа)))

 18. bibigul:

  аха аха дурыс деп турсынбек кабатов сиякты айтсан да анекдоттарын кулкили емес ко оте оте кулкиништи аха

 19. biка_0107:

  бир куни биреу осы сайттагы анекдоттарды окып маз болыпты сосын ол ертесине достарына айтса ешким кулмепти. ойткени оны ешким тындамаган да прикол .кимге айткан сонда, деп отирик айтсан да

 20. Аноним:

  КИМ ОЙЛАП ТАПКАН ЕКЕН БУЛАРДЫ?

 21. ote kulkuli xexexexexe))))))))))))))))))

 22. gulnaz:

  bAZAR JOOOOOOOOOOOK

 23. Демеу:

  маган бес жаналык керек квнге

 24. Демеу:

  емааа уят кайда казактар бирак жыртылатындай анекдоттар бар екен сонда да уят арларын кайда

 25. Демеу:

  бес жаналык барма

 26. ЕрЖаН:

  Бляяяяя базар жок!!!!!!!!!!!!!!!!

 27. ммм жаңа анекдоттар жоқ екен

 28. ммм жаңа анекдоттар жоқ екен

 29. АМАНЕК:

  НЕФТЕМУ АНЕГДОДТАР

 30. КУЛАН БРАТАН:

  БЛя ДОСТАР БАЗАР ЖОК !!!!!

 31. КУЛАН БРАТАН:

  Бір күні Зәкірбай деген малшы 5-10 теңге тауып алыпты . Сосын туалетке кирмекші болады . Туалеттін алдында М мен Ж деген әріптерді корип М-малдарға Ж-жігіттерге деп ойлап Жға кіріп кетіпті . Кірсе бір орыс әйел отырып , Зәкірбайды көріп закрывай депті сосын жаңағы Зәкірбай : менін Зәкірбай екенімді қайдан білесін депті сосын әйел : Молчи дейди сосын Зәкірбай : малшы екенімді қайдан білесін депті сол кезде әйел : бессовестный дейді сосын Зәкірбай : 5-10 тиын тауып алганымды қайдан білесін депті .

 32. ЕРЖАН ИЗ ОРДЫ:

  ооооо далбандаррр

 33. еее солай дейсиндер

 34. Сказкадагы Алтын балык устайтын кария.

  Барин койып кайта тенизге баягы жыртык сеткасымен (ау) тенизге шыгады.
  Сойтип ауына алтын крокадил тусип калады.
  Крокадил шалга: бир арманынды айт,- дейди.
  Шал ари ойланып, бери ойланып, кемпірімнен барып сурап келейн дейди.
  Шал уйне келип солай солай деп, болган жагдайды баяндайды.
  Кемпири ойланып, бурынгыдай алтын балык устап алгандагы тилегимди айтсам толкы жок деп, сенин мушен жерге тйіп турсын деп айтып бар дейди.
  Шал алтын крокадилге келип, меники жерге тйіп турсын дейди.
  Алтын крокадил макул деп, еки аягын жеп койыпты.
  Обал болды ааа

 35. Данияр с Орды:

  бәрі керемет,тек анайы анекдоттар басым екен

 36. Данияр с Орды:

  Анекдоттар болса личкама жибериндер бауырлар мен карындас кыздар кутем

 37. Орыс, озбек, казактын айелдери болыпты. Орыстын куйеуи айелимди с¡ксем арак сиед¡ Депти. Озбект¡н куйеу¡ Мен с¡ксем палау тышады депти. Казактын куйеу¡ Мен с¡ксем кусады ойткени менинки жылан депти.

  Буны блоктан окыдым мен жазган жокпын 1 котак бас жазган.

 38. ЕРЖАН ИЗ ОРДЫ:

  000000000000000000000000000000000000000000000000

 39. Қалжыңбастар дұрыс анекдот жазайық

 40. Есбол бауырым қайдасын

 41. Copyright © 2009 Сайт города Кульсары. Жылой ауданы. Кулсары каласы

 42. алиби:

  kizik koi bazar jok

 43. алиби:

  dr tastan dar aliko_98kz

 44. Алия:

  Позор Позор позор. ерси типтен уялсандар етти

 45. Лаура:

  Фуууууууууууууууууу вообще не смешнооооооооооо барханы

 46. Айгуль:

  осы қазақтар неге ауыздарвна келгенин жазады екен, дымда қызықта емес. Осындай анекдоттарынды иштерине сақтандар позор болмай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 47. Айгуль:

  осы орнында жақсы нарсе болса жазбас единдер, тек жаман нарсеге үйірсіндер

 48. Айгуль:

  қуып кеткенсиндеррррррррррр

 49. sdfg:

  онда кырып неге окисын озн жаман нарсе болса

 50. BEKA TASTANOV:

  SUPERRRRRRRRRR

 51. BEKA TASTANOV:

  TAGI ANEKDOT KOSINDARWI KIZIK EKEN

 52. Аккумыс:

  klasna

 53. Балкен:

  Күлкілі әзілдерді оқып, жақсы бір күліп аласың!!!
  Ал дөрекілеу әзілдерді ұната қоймаймын.

 54. Inzhu Marzhan:

  Оте керемет анекдоттер! Маган унады!

 55. Аноним:

  керемет анекдоттер!

 56. you:

  fuuuuuuuuuu! dim kizik ko

 57. толганай:

  керемет, маған ұнаді

 58. айдана:

  ме маган катты унады мадес достар

 59. Аноним:

  bazar jok

 60. ABILAI:

  TEMA EKEN BAZARA NET bARLIKANEKDOT OKKKKEIIIIII

 61. Айжан Мөлдір Ұлданай:

  Тема екен.Тағыда жазыңдар

 62. мария:

  keremet unady

 63. Аноним:

  Бир баягыда айели мен куеуи бо

 64. www:

  баска жокпа?*

 65. БАЯГЫДА КАЗАК,ОРЫС,НЕГИР БОЛЫПТЫ.ОЛАР МИЛИЦИЯЛАРДАН КАШЫП ЖУРГЕН.ОЛАР БИР ДАУ АДАМДА КОРИП
  -ДАУ АДАМ,ДАЙ АДАМ БИЗДИ ТЫКШЫ-ДЕПТИ
  -ЖАРАЙДЫ!АЛАКАНЫМА КЕЛЕРИНДЕР-ДЕПТИ ДАУ АДАМ.СОСЫН КОПТАР КЕЛИП
  ДАУ АДАМ,ДАЙ АДАМ СЕН КАЗАК ОРЫС НЕГИРДИ КОРДИНБА-ДЕПТИ
  -АААА ОЛАР АНАУ ЖАККА КЕТТИ-ДЕДИ
  -РАХМЕТ!!!-ДЕП КЕТТИ
  -аЛАКАЙ АЛДАДЫМ АЛДАДЫМ-ДЕП ШАПАЛАК УРЫП ЖАТКАНДА ОРЫС,КАЗАК,НЕГИР ЕЗИЛИП КЕТТИ

 66. Поле чудеске ШЫМКЕНТТІК бір ҚАЗЕКЕМ келіпті. Кезегі келіп призға тоқтапты,
  — Сыйлықты алмас бұрын, Әлемге танымал бүкіл Қазақстандық білуге міндетті спортшыны білесіз бе?-депті Якубович.
  Бауырымыз ойланып кетіп,желкесін қасып
  -Өлә,шешең,-дегенде,
  Леонид Аркадьевич:
  -Правильный ответ Ольга Шишигина-депт

 67. Жарылкап Демесинов:

  Оте катты унады

 68. Жарылкап Демесинов:

  Кереметтттттттттттттттттттттттт екеннннннннннннннннннн

 69. Калман Нурперзент:

  Базар нетттттттттттттттттттттттттттттт

 70. Жансая:

  Ote keremet

 71. Бiр бала папасына айтыпты: Папа, маган калсстас бала голубойсын дей берет — дептi. Папасы: Ой, ол онбаганды урып согып, калай сойлесу керектiгiн уйретiп коймайсынба? — деп ашуланса, баласы: Ура алмайм папа, ол сондай суйкiмдi — дептi.

 72. Maral:

  anektot magan ote unady ute kulkili

 73. бір жерде кыз бен жігіт келе жатса кыз жігіттен: осы балыктар не со

 74. akmal:

  ewek a didi msik miau didi al osini okigan sen ne disin balkim —-_

 75. Аноним:

  ТЕМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 76. сымбат:

  анекдоттар жаксы бирак уятсыздары кооооооооп екен кулкили емес ол жагы мен ушин

 77. АЙГЕРИМ:

  КЕРЕМЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

 78. маншук:

  Мадес admin. керемет ишим ауырып од души кулдим.

 79. Azhar:

  Dim kizik ko bomai kalgan anekdottar

 80. Айгерим:

  кереметтттттттттттттттттттттттттттт

 81. Баха:

  Жаман емес

 82. M1KoOo:

  bazar net eee kaZaktin anekdottary

 83. Аноним:

  тема жазган адамга базар жок

 84. баягыда бир шалдын котине клей тамып кетип шалбарына жабысып капты. кызы жана труси акеп берсе кимеитн корйнеди. шал котиндеги трусиди шеше алмай жатканда кемпр кирип келипти .кудай ау шал не истеп истеп жатсн десе шал кызым акелге трусиди киеиндеп жартм деген екен . шал трусиди трусидн сртынан киип апты сосын кемпр магазинге кетсе шал баикамаи осырып койыпты кызы кирип келсе трусии шешилип кетипти папа бели кендеу екен депти

 85. Гаухар:

  биір күні бір жігітпен қыз болыпты екеуі кездеседі солкезде қыз үлкен дәретке отырғысы келіп бұтына жіберіп қояды,қыз бұтын шешіп сумкасына салып кояда екуі кетіп баражатқанда қыз сумкасын жігітте қалдырып кетеді,келесі күні қызға бир бітти бала әкеліп береді қыз сөмексін ашса трусиі таптаза болады сумкасында хат болады ол хатта былай деиді

 86. Гаухар:

  МЕН СЕНИ БАРІБІРДЕ СҮИЕМ МЕНІН ТЫШҚАҒЫМ

 87. Аноним:

  Бір куні екі шайтан вечерге бармақ болып, шашын сәндей бастайды. Бірінші шайтанның 3 тал шашы бар екен. Ол екінші шайтанға айтады. Шашымды Өріп берші деп. Ол келісіп өруді бастайды сол кезде 1 тал шашы түсіп қалады. Содан 2 тал шашпен өре береді. Тағы 1 тал шашы түсіп Қалады. Сонда бірінші шайтан ой қоя салшы жайып бара салам деген екен.

 88. winin altatin bolsam naskiim tesik

 89. айжан:

  керемет әзілдер

 90. Кука:

  Неткен шығармашылық

 91. Нургуль:

  MAaaa bazar jok

 92. ракош:

  ма они аитпа баяағыида бір қырық аяқ болыпты оның досының туған күні болыпты қараса торть жоқ сосын қырық аяққа торть алып келсін деді қырық аяқ жоқ келмей жатыр далаға қараса ең соңғы аяқ киімін енді киіп жатыр екен

 93. Аноним:

  ote jaksi birak sal uaitsiz anekdottardi kiskartsanizdar degen otiniwim bar

 94. Ханок:

  баягыда бир киз атасынын уине барып осырып коиыпты уиалганнан лустраларыныз кушти екен депти сонда атасы залдыкын корсен тышасын депти ))))))

 95. акма:

  баягыда бир жигит айдалада шолдеп келе жатады, бир кезде артынан камаздын рольн устап алган адам касына келип токтайды. сосын жигитке кайда бара жатсын дейди, анау ауылга дейди, -жур мин дейди. Жигит куасынба сенде тек рольго кайда минем дейди. анау мин деп коркытып мингизип алады. бираз жургеннен кеин токтайды неге токтадын десе алда пост ГАЙ бар соны сен аргы жагымен, мен берги жагымен айналып отип кездесемиз дейди. жигит кутылатынына маз болып жарайды деп калып кояды. содан келе жатса алдынан лашык кездеседи. ишинде бир адам болады сонымен шай ишип отырып ангиме айтады. жигит: келе жатсам биреу жындыма бирдене роль устап… деп жолда болганнын барын айтып береди, бир кезде жанагы адам бирдене издеп жур екен не издедин десе, таптым деп колына мотоциклдин рольн устап алып жур кеттик куамыз депти…..

 96. роналдо:

  ононим саган не жок

 97. кака:

  баягыда уш жынды психканадан кашып кетеди. артынан охраниктер куады. кашып келип камыска тыгылады. биринши псих камысты козгап жиберип
  «-мяу, мяу»-дейди. екиншиси:
  «-мяу, мяу»-дейди. ушиншиси:
  «-мяу, мяу биз мысыкпыз:-депти

 98. Бір бала аяз атаға хат жазады жана жылға маған іні сыйланышшы деп,сонда Аязатаның жауабы онда маған шешенді жібер

 99. Bagda:

  Я заступаюсь за Аноним, он правду говорит. Если такой серьезный сайт, то надо сократить пошлые анекдоты.

 100. анекдоттардың басы жақсы басталдыда аяқ жағы быт-шыт

 101. Аноним:

  norm vse!

 102. жансерык:

  күлкілі ештеңесі жоқ

 103. Бағдат:

  kulkilma ne

 104. Kuzia:

  Bir jigit bir jigitten suraytin korinet dosim sen osi uylengesinba dep algi dosi joga turim ozi sonday depti

 105. мария:

  все прошлые

 106. рррррррррр:

  павпгнмилокпрранвлиснкращыаугарррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррхехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехех

 107. коркемай*)))):

  кулкили ма не

 108. 1 kuni balasy mamasynan suraidyy mama kyzdy uldy mama tusa papa ne uwin kerek depti…

 109. Камикадзе:

  Бір күні немересі атасынан «осы махаббат ыстықпа алде шай ма» -деп сұрапты . Сонда атасы еее маған бәрі бір әйтеуір терлетсе болды деген екен…

 110. жаухар:

  ха ха ха ха

 111. Аноним:

  оррпккк

 112. Аноним:

  бір күні киеуі матасикл жондеп жатса айелі келіп мынаған екі донгелек қосса машина болад депті киеуі саған екі емшек қосса сиыр боласн деген екен

 113. арай:

  өте күлкілі

 114. Алкей:

  күлкілі

 115. Айкен:

  Бiр кемпир шалына галош сатып алып, салатын коробка сураса, сатушы жок депти. Кемпир аптекадан ала салыпты, сойтсе коробканын сыртында «1000 презервативы» деген жазуы бар екенин байкамапты. Автобуста биреулер, мынау сизге канша уакытка жетеди?! деп танданып жатса, кемпир, Ой аталарын зверь гой! 1 аптага жеткизбейдi! депти
  ———————————————————————-
  Бір күні біреу үйін сататын боп сыртына»дом продается»деп жазыпты.Көршісі келіп: Неге орысша жаздың десе,үй егесі айтыпты:Құрысыншы бәрі,там сатылады деп жазып ем ,біреу келіп «т»-сын өшіріп кетті,үй сатылады деп жазсам,»үй»деген жазудың алдын»х»салып кетті,сосын бардым да орысша жаза салдым дептi
  ———————————————————————-
  Бир куни бир жынды суга туншыгып жатыр екен оны бир жынды келип куткарп алыпты содан даригери молодец сен дурсталыпсын шыгарамыз бирак сен куткарган жынды дарга асылып калыпты дейди сосын жынды турып жок мен оны кепсин деп илип коигам депти
  ———————————————————————-
  Баяғыда жындыханада жындылар отыратын орындықтын бәрін краскілеп жындыларга отырындар дейді барлығы красканын үстіне отырып жатса бір-ақ жынды газет қойып отырады.Сосые дәрігерлер жындыдан неге газет қойып отырсын десе жай басқалардан биігірек отырайн дегенмін деген екен,

 116. Айтеуiр калжынго:

  Баягыда бир баланын мурны узын болгасын барлыгы оны «мурын» деп мазак кылады екен.бир куни улкен балдар оны устап алып е сен кулак екенсинго десе жанагы бала кетай наху мурынмын депти хехехе

 117. Azilbek:

  Бир куни коп балдар бари биригип кемемен тенизге кыдыруга шыгыпты,Бари суга тусип конил котерип болганнан кейн уйне оралады Сонда суга тусип журген еки дастарын умытып кетипти ,Сол еки достын 1еуи коркак екиншиси батылдау болады екен екеуинин конил куйлери бузылып бир бирине ангиме айтып келе жатады \Ангимелери жараспай екеуи айкайласып калады екен сосын жынданга батыл жигит коркактау жигиттен алшак жузип кете береди екен корыккан коркак батылга былай депти \ иии ол жермен жузбе ол жак терен деп айтат дейди кулсендер кулиндер

 118. Azilbek:

  жарадыма Мен негизи анегдоттарды озим шыгарамын

 119. Azilbek:

  биреудин мындай анегдоты бар

 120. baiZhan)):

  1)бир куни маса ушып келе жатып, козине шыбын кирип кетипти.))))))))
  2)бир жынды кошеде келе жатып дау шункырга тусип кетипти, сойтип уйнен саты акеп каитып кайтып шыгыпты
  3)оншен жындылар ушакта келе жаткан го, бир кезде бари улап-шулап коймапты, коймагасон водитель барине 1-1 лимонад берипти. бир кезде бари тынышталып капты,сонда водитель артына караса 2 ак жынды отыр екен, биреуи жылап, биреуи кулип, сонда водитель сурапты калгандары кайда деп сонда жанагы жындылар бари магазинге кетти бутулка откизуге депти. сонда водитель сен неге жылап отсын десе бутулкам сынып калд а то менде откизер ем депти, ал сен неге кулип отсын десе бугин воскрсения магазин жабык депти

 121. Аноним:

  тема екен базара нету

 122. Арука:

  ТЕМА ЕКЕН БАЗАРА НЕТУУУ

 123. 1111:

  i kazbek kizik emesko komenttagi

 124. Жакеннн:

  бір куни моланын басында коптен бери кездеспеген екі жігіт кездесипти содан бірінші конілін аитып жатыр екен айелім кайтты казыр коніл куйім жок соны жерлеп келе жатырмын десе екіншічі аитады екен дану брат сен уйлендинба кутты болсын деген екен

 125. Ахметжан:

  приколго

 126. нуржан:

  новый анегдоттар кашан болады достар

 127. Гым Нан:

  Жазылып жатқан анектоттарды орнымен жазуы керек.мұның арасындағы ұятты анектоттарға күлесің, бірақ өтірік ызадан күлудің де шегі бар…

 128. messi:

  1) бокка баттым боктан шыгып рагадка аттым болгасын уиге бардым каимак жедым кемпырымнен таяк жедым оибаи белым шемыршегым 2)быр кыз бар мандаиында жулдыз бар алаиын десем акшам жок салаиын десем калтам жок калтам толган шемышкы спасиба девушка…… болды бытты маган унаганы ракоштыкы унад баскалардыкынде унат бырак басы кулкылы да аягы быт шыт

 129. 777:

  Бир куни торгай ушып келип бутакка конып.. ой депти, жан жагына караса ешким жок екен,, ой ой ой ой дептиии

 130. Аноним:

  онша емес анегдотарыннннннннннн

 131. Аноним:

  про

 132. Жанайым:

  оте қызық екен

 133. МАША:

  баріде бұрынғыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

 134. КУРАЛАЙ:

  больше анегдоттарын биткалды ма жазсандаршиии

 135. Кыз бен жігіт сакінін (топчан) устінде кездесіп отырады. Бір кезде кыз байкамай осырып кояды. Сол кезде жигит сакінін астында жаткан итке: актос кет-дейді. Кыздын конілі жайланып тагы да осырып жібереді жигит тагы:актос кет! Деп айкайлайды. Бір кезде кыз барібір иттен коріп жатыр го деп тагы осырып жібереді. Сол кезде жигит. Актос кет, а то басына тышып кояды дептi

  *****

  Агайынды уш жигит болыпты. Ахуя, Дахуя, Нехуя деген. Бир куни Ахуя жогалып кетип, оны Дахуя издеп, Нехуя таба алмапты

  *****

  Бiр жiгiт уйыктап жатып олiп кетiптi. О дуниеге барыпты. Ак сакалды бiр шал отыр екен. Ол жiгiттiн iстерiн таразыга салып олшеп корсе кунасi мен сауабы тен тусiптi. Содан шал жiгiтке сен омiрге кайтып ораласын бiрак адам емес тауык немесе жылкы болып, озiн тандап шеш дептi. Жiгiт ойланып турып жылкы болсам устiме адамдар мiнедi тауык болайын деп шешiптi. Сонымен бiр кезде караса тауыккорада екен. Адамдар бiр тауыктардын басын шауып жатыр екен. Жiгiт касындагы тауыктан неге екенiн сураса тумаган сон шауып жатыр дейдi. Курсын мен де туайын деп бар кушiмен кушенсе бiреу бетiнен салып калыпты. Козiн ашса айелi тур екен. Сумелек бутына жiберiп койдын гой деп айкай салыпты.

  *****

  Салем жаным менин, Кудай коскан парым менин, бул омирде бизден аскан гашыктар жок шыгар, кормейсин бе жер бети биздин табанымыздын астында. Мумкин екеумиз ешкашан айырылыспасбыз, сен, унеми менин касымдасын гой! — деген екен бир туфли екиншисине.

  *****

  Бiр жiгiт Алматыга ажесiмен бiрге Сайна кошесiне кошiп келiптi. Кунде кешке карай балконнан ажесi екеуi карап турганда далада женiл журiстi айелдер толып жургенiн коредi екен. Олар бiр машина келе калысымен сол машинага барi жугiредi.Сонда ажесi тан калып сурапты,ай балам-ау ,ана кыздар бiр машина келсе болды,неге барi соган жугiредi? — деп. Немересi сасып кап, не айтарын бiлмей былай дептi.Аже олардын жугiретiн себебi,ана машинадагы адамдар кампит, печенье берiп кетедi дептi.Ажесi ааа деп ойланып калыпты.Ертесiнe немересi жумыска кетiптi.Сонда iшi пыскан ажесi,кешке немерем келгенше далада журiп кайтайын деп,далага шыгып кетiптi.Сол кезде бiр машина кеп токтап, кыздардын барi сол машинага жугiрiптi, ажесi де калмай олда сол машинага карай жугiрiптi.Сонда машинадагы отырган жiгiт айтыпты,ау аже сiзге не керек,уят емес па дептi.Сонда аже айтыпты,не бопты сонша?! Тiсiм жок болса да соруга шамам жетедi дептi.

  *****

  Бир ауылдын молдасы куран окып отырып осырып кояды,уялган молда ауылдан кошип кетеди,бирнеше жыл откен сон шал кемпирине ауылга барып бiлшi менiн осырып койганымды умытыппа деп,содан кемпiр ауылга келiп ойнап журген кiшкентай балага кай жылы туылдын десе бала молда осырган жылы дептi,тагы бiр баладан сураса молда осырган жылдан бир жыл кейн депти.кемпир ауылга келсе шал алдынан шыгып кемпир не жаналык ауылдагылар умытыппа десе,кемпир шалау сенин котин ауылга календар болып кетипти депти.

  *****

  *****

  Уш кемпир отыр дейди 50-де, 60-та, 70-тегі. 50 дегиси тфу-тфу али козим жаксы кореди, инени озим сабактаймын-деп мактаныпты, 60 тагысы тфу-тфу коз тимесе екен кулагым али кушти естиди-десе, 70 тегиси тфу-тфу биреу зорлап кетпесе екен али кызбын депти.

  *****

  2 тауык атештен кашып келе жатыр екен. Содан биреуi екiншiсiне: курсыншы шаршадым бере салайыкшы барi бiр iстейдiгой десе, екiншiсi кой жындысынба кашып-кашып берейiкта, а то шлюха деп ойлап калады дептi.

  *****

  Бiр кунi бiр оте жаксы зубной врач кайтыс болыпты.Содан ол кiсiнi жерлегенде басына улкен тастан жасалган тiстiн мусiнiн койыпты.Сол зират басына коллективы жиналып турганда бiреу шыдай алмай кулiп жiберiптi. Неге кулесiн десе: мен генекокологпын мен олсем басыма не коясындар дептi.

  *****

  Бiр кыз темекi шегiп турады, сосын бiр жiгiт орысша бiлмей темекi сурайын деп: девушка ты куритса дейдi, сосын кыз турып: а ты чё петух что ли? — десе, анау турып: да нет, я тоже куритса дептi…

  *****

  Тунде катты мас болып келген куйеуi танертен айелiне: Бiздiн уйде жын бар екен,-дептi. Айелi: Кiм айтты? десе,кеше мен туалеттiн есiгiн ашсам, cветi озiнен озi жанып, жапсам озi сонiп калды дептi. Сонда айелi: Эй алкаш,холодильникке сиiп кеткен сен ба? дептi.

  *****

  Бiр кунi бiр оте жаксы зубной врач кайтыс болыпты. Содан ол кiсiнi жерлегенде басына улкен тастан жасалган тiстiн мусiнiн койыпты. Сол зират басына коллективы жиналып турганда бiреу шыдай алмай кулiп жiберептi. Неге кулесiн десе мен генекокологпын мен олсем басыма не коясындар дептi.

  *****

  Бiр кунi сушняк пен голодняк сахарада келе жатады. Алыста бiр бочка турады. Голодняк бочканын iшiнде кыз болса екен деп армандайды. Сушняк су болса гой деп армандап жугiрiп келiп бочканы ашса, iшiнде поражняк отыр екен!

  *****

  Бiр фермердiн тауыктары кiлен кiшкентай жумыртка туады екен, бастыгы тауыктарга айкай салыпты, коршi фермер жумырткаларын 15 тенгеге сатып жатыр, ал бiз болсак 13 тенгеге сатып жатырмыз, неге iрi кылып тумайсындар дегенго, сонда карi бiр тауык шыгып: 2 тенге ушiн котiмiздi жыртайыкпа дептi.

  *****

  Баягыда бiр жiгiттiн мотоциклы болган, ол бузылып, жондеп жатканда, касына айелi келiп, жаным осы мотоциклге екi балон салса машина бола ма депти. Жiгiт жынданып кетiп, кумаш саган екi емшек косса сиыр боласынба дептi.

  *****

  Бiр бала папасына айтыпты: Папа, маган калсстас бала голубойсын дей берет — дептi. Папасы: Ой, ол онбаганды урып согып, калай сойлесу керектiгiн уйретiп коймайсынба? — деп ашуланса, баласы: Ура алмайм папа, ол сондай суйкiмдi — дептi.

  *****

  Оңтүстіктің бір жігітіне қыдыр кездесіп қалыпты. Жігіт қыдырға ұнаса керек — «қалаған тілегіңді орындайын» депті. Жігіттің машинасы жоқ екен. «Машина бер, бірақ, бензинсіз жүретін болсын» — депті. Қыдыр: «жарайды, саған бір сөз айтқанда жүретін, бір сөз айтқанда тоқтайтын машина берейін. Қай сөзді айтқанда жүрсін, қай сөзді айтқанда тоқтасын?» деп сұрапты. Жігіттің күнделікті қолданатын сөзі «шешең» екен. «Шешең» дегенде жүрсін, «әкең» дегенде тоқстасын, — депті.

  Жігіт қыдыр берген машинамен айдап жүріп келе жатыпты. Машина жылдмадық қосқан сайын жаны кіріп, үсті-үстіне «Шешең! Шешең!» деп жылдамдықты үдете түсіпті. Бір мезет қараса, алдында — тік құлама жар. Жігіт машинаны тоқтататын сөзді ұмытып қалыпты. «Атаң» дейді, «енең» дейді — машина тоқтамайды. Өлдім-талдым дегенде «әкең» деген сөз есіне түседі де машинаны дәл жар алдында тоқтатады. Маңдайынан бұршақтаған терін сүртіп, жігіт «Уф, шешең!» депті.

  *****

  Куйеуiмен айелi шай iшiп отырады,бiр кезде есiк токылдайды.. Айелi ойбай байым келдi дейт, куйеуi сасканынан балконнан секiрiп кетедi,кулап бара жатып, дану сонда мен кiм болганым дептi

  *****

  7 жынды суретке тусип жатыр екен.Биресе,4-еуи турып,3-еуи отырып,кейин керисинше 3-еуи турып,4-еуи отырып.Буларды корген бир киси келип,неге олай тусип жатсындар десе,жумысын болмасын,биз 3х4 суретке тусип жатырмыз депти.

  *****

  Мысык темекi тартып кетiп бара жатканда, сиыр корип, ужас такая маленькая кошка, еще курит дептi, сойтсе мысык сиырга ужас такая большая, еще лифчик не носит дептi

  *****

  Автобуста:шалдын жанына кеп бiр кыз отырады. Кыздын козi iлiнiп осырып койып,оянып кетедi екен,шал карап турады,сосын кыздын козi тагы iлiнiп тагы осырып койып оянып кетедi.содан шал турып сенiн терiн жетiспейма не дейдi,кыз неге десе,козiн жумылса котiн ашылады,котiн жабылса,козiн ашылады деген екен.

  *****

  Бир киси кафеге келип менюды алып заказ бермекши болыпты. Сойтсе бари черныйдан басталады екен. Менюды карап отса ишинде черное молоко деген бар екен. Осы черный молоконы корейин деп заказ берипти. Салден сон бир негр кыз жугирип келип емшегин шыгарып «вот ваше черное молоко» десе. Ана киси ауызы ашылып сасып калып «хорошо что черную колбасу не заказал» депти.

 136. ,,,,:

  быр куны быр тума туыстар болыпты жиены нагашысынын тойына барып нагашысы акесынын 50жылдыгына барып акесы жиналыста журыпты директорылары кашып туган кунге пихешке кетып капты суйтып суйтсе шешесы кайда отыр дешиш кудай сактасын садакада отыр шешенды сгин

 137. jansork i Gani:

  анегтоттарин оте оте кызықты екен.и патом патом….

 138. jansok i Gani:

  ииииии него баяғыда біреу боладыго, олше нестепті дейснго ол ол ол жынды бопты ха ха ха ха ха ха кадай кызықпа

 139. Аноним:

  Хихи кулкили екен тагы жазындаршы

 140. Аноним:

  Хахаха шал мен кемпiр болыпты ертенгiсiн олiптi

 141. Аноним:

  титро

 142. Забира:

  Anektot ote kizikti eken.

 143. Boks # 1:

  bir kuni kaskyr koyan tulki bogango erteninde 3-i olip kapty bari an tan bop jylapty ?

 144. ЖАНАР:

  КЫЗЫК ЕКЕН ХАХАХА

 145. АСЕМ:

  Керемет екен.Кызыкта кулкили

 146. Аноним:

  жаксы )))

 147. Мунаш:

  Бір джиптің жанына Запарож тоқтай қалыпты.сөйтсе джип запорожға күліп:
  -ей запарож сенің ішек қарнын артында.депті
  Сөйтсе запарож тұрып:
  -Менікі ештеме емес ,сенің Қотағың шекеңде ғой депті

 148. Мунаш:

  ұят болды ия? казір жақсысын айтам.
  Бір ауылда Иван деген жалғыз орыс тұрыпты.бір күні сол орыс өліп басқа ауылдастары енді не істейміз орысша жерлейік деп ,табытқа салып,қазақтардың арасына жерлепті.
  2-3 күннен кейін алгі орыс көшеде жүр екен.бір қазақ сұрапты:
  -ей Иван не істеп жүрсін әлі өлмедіңбе депті.
  -ой жанымдағы қазақтарда киім жоқ,соларға киім іздеп жүрмін депті

 149. Аноним:

  kizik ekeknxixixixixixi kotakbastar???

 150. Аноним:

  бари кушт и екен

 151. Aidana:

  Жындыxанада дарiгер дуалга автобустын суретiн салып:-Ал мiнiндер кетемiз!-дептi жындыларга, жындылар бас салып жугiре бастапты. Бiр жынды гана жугiрмей орнында тура берiптi. Дарiгерлер жындынын касына келiп;
  Сен неге жугiрмейсiн?-дептi. Сонда алгi жынды:
  -Койшы адам коп кой мен таксимен барам-деген екен.

 152. Аноним:

  Хи хи не деген кызыкты анекдоттар тагы жазсандаршы

 153. Таза Қазах:

  Қазахтар өтініш форумға жаман сөздер жазбаңдар,қыз балдарда оқидығо анекдоттарды,таза қазах жаман сөзге үйір емес,

 154. Mаржан:

  Кызык бiрак арасындагы жаман уятсыз создерде барекен. Достар жаман соз емес жаксы создерде жазайык

 155. Алтынбек:

  жаман соз жазбайык баримиздинде апа карындастарымыз барго

 156. Жомарт1998:

  Кызык екен

 157. Жако:

  Иааа оте кызык анегдоттар…

 158. джони:

  жунбак егашдгнадл пашщгу шекзжщг глещ9 шннк7и гнкт8щ6и згше9

 159. АСЕМ:

  Даригерлер наукаска ота жасап 1 окпесин алып тастайды:-Калай озинди жаксы сезинесин ба ?-Рахмет сиздерге окпем жок!!!

 160. ЖАНСЕМ:

  Жумыска кабылдау сати:-Алгашкы жылы орташа жал акымен журе турасыз:Келеси жылдан бастап айлыгынызды котерип,патер маселесин шешип беремиз десе-Жумыска келеси жылы бирак шыгайыншы онда депти

 161. Marjanka:

  Kalaisindar dostar jaksi soz jaszandarw agalar, apkeler.jaman soz jasu senderge mare ma

 162. Наркес:

  Тема маган унадыыы

 163. Аноним:

  Баягыда Орыс Казак Озбек самалётте отырады. Озбек колындагы темекисин алатта терезеден лактырып жибереди. Казак Озбектен неге темекинди лактырып жибердин десе. Озбек саспа биздин жакта темеки коп дейди. Орыс ишип отырган арагын терезеден лактырып жибереди. Озбек Орыстан не ушин арагынды лактырдын десе. Орыс биздин жакта арак коп деит. Казак не истерин билмейм касында гы Озбекти лактырып жибереди. Орыс Озбекти неге лактырдын деп сураса. Корыкпа биздин жакта озбектер коп деиды

 164. АйШа:

  Кызыкты екен уиатсыздары болмаса

 165. Ернар:

  Ернар+++++++Арна,мен Арнаны жаксы корем,оны жаксы,жаксы,жаксы корем

 166. miras_420:

  нәиіссіңдер жазуға болмашды,жазбаөлтірем?

 167. Аноним:

  Tuk kizik

 168. Ероха:

  шамалы у вас анегдоты

 169. ЕРЛАН ЖАНААРКА:

  ангедот аитндар кыздар улдар

 170. Erik:

  Bir kuni an patwasi aristan anawasin jogaltip alipti,
  suitip bukil ormandagi an,januar,kustardi jinaid…
  Suitsa tek karga jok dit,suitip burkitti jibergengo…
  Karasa karga walkasimen uwip jur dit…burkit aristan anawasin surasa…
  -Anawandi bilmedim jer kaida depti…

 171. Erik:

  Bir kuni Aldar kose atpen kele jatkango suitse bir til bitken balik koldin jagasinda:
  -Su…su…dep jatir dit…
  Aldar kore tan kalip:
  O blya soilitin balik dese…
  Astindagi ati aitad dit:
  -Xyet ettim mende !-dep…

 172. Damikow:

  Oteee kuwti unadi… Tagida jazindarwi

 173. Негасон:

  Бурында бир Кудай деген бала болады. Ол бала боктай береди екен. Мамасы оны тойга ертип кетеди. Тойда келин шай куйып отырады. Балага куйуды умытып кетипти, сонда зайбал куйсай деп боктап жибереди. Мамасы колына 4 пишинай берип сыртка шыгарып жиберди бала талдын тобесинде отырады астында жигитпен къз ангимелесип келеди жигит ертен биз уйленгенеде бизди кудай асырайды дейди сонда бала кет яптваймайт 4 пишинаймен калай асыраймын депти

 174. Damo s TARAZA:

  шешеннин амы каида сука мен жазган анекдоттар

 175. Damo s TARAZA:

  табындар наху менин анекдоттарымды

 176. Damo s TARAZA:

  атам сука

 177. Damo s TARAZA:

  инкубаторлар

 178. Damo s TARAZA:

  амдарыннан бирак урып аркаларыннан шыгарам

 179. Жанна:

  Осы казак десен озіне тиеді деген осыдан шыккан гой, Біздін кай сайтка кірмесен де бір малдардын боктык создері жазылып турады. Уялмайсындар ма, КАЗАКТАР! Намыс кайда? Боктаган онер емес, тек оздерінді мал гып, сауатсыз надан гып корсетесіндер жане казак деген атка кір келтіресіндер…

 180. Жанна:

  Damo s Taraza, вообще мал екенсін, неге тым болмаса сайтта озінді адепті кылып корсетуге тырыспайсын. Адепсіз екенінді озін гана біл, алемге жарияламай

 181. Bek:

  ALLADAN koruksandarwu jamagat bok auiz sozi aita bermei

 182. АскОООО:

  Байагыда Алдар косе болыпты ол котакты жей берыпты боЛды

 183. Аноним:

  е тараздын баласы тагы боктык соз жазсан жазанды аласын иенен болмасада алладан. Аке шешен берген тарбиен осыма….

 184. жазган анекдоттарын керемет екен тек жаман создерин болмаса

 185. Ajara:

  kyzyk no jaman sozder bolmasa

 186. кайдагы бир анекдоттар вапше кызыксыз

 187. ту бир кандай анекдоттар кызыксыз екен ту куштима десем

 188. Махаббат:

  Шынымен жаман создер коп бирак кызык

 189. максат:

  кызык екен

 190. максат:

  Бир шал жолда кетип бара жатып призерватив тауып алады да айтады,оййбуй казирги жастар казынын сыртын жемейды екен го деп жей сапты!

 191. оте кызык бирак тарбинлик манинеде карган жон болар

 192. Asik:

  kz_asik_1993 drujba jibersendersh kizdariki

 193. Аноним:

  дым қызықсыз

 194. nurbergen:

  ЕКІ ЖІГІТ МАШИНА КҮТІП ТҰРСА,БІР ЖЫНДЫ КАМАЗДЫҢ РУЛІМЕН КЕЛЕ ЖАТАДЫ,ЕКЕУІ ҚОЛ КӨТЕРЕДІ,ОЛ ТОҚТАП МІНІҢ ДИДІ, ЕКЕУІ КҮЛЕДІ МЫЛТЫҚ ШЫҒАРЫП МІНІҢДЕР ДИДІ,ҚАСЫНДА ЖҮГІРІП КЕЛЕ ЖАТСА АЛДЫНДА МЕНТ ТҰРАДЫ ЖЫНДЫ МЕН ҚАШАМ СЕНДЕР ТҮСІҢДЕР ДИДІ,ЕКУІ МЕНТКЕ КЕЛІП БІР ЖЫНДЫ РУЛМЕН ЖҮР ДИДІ,МЕНТ ҚАЙДА ДЕП МОТОЦИКЛДІҢ РУЛІН ШЫҒАРЫП,ЕКЕУІНЕ ОТЫРЫҢ КӨРСЕТЕСІҢДЕР ДИДІ,БІРЕУІ АРТЫНА, ЕКІНШІСІ КОЛЯСКАДА ОТЫРҒАН СИЯҚТЫ БОЛЫП ҚУЫП КЕТЕДІ,СОНДА ОТЫРЫП ЖҮГІРІП КЕЛЕ ЖАТҚАНЫ МАНА КАМАЗДАН БЕКЕР ТҮСТІК ДЕПТІ

 195. Аноним:

  жаман создер коооопппппп сондада кызык бырак она кузги балга калаи коиииамммм аааа

 196. Аноним:

  бир куни еки маса ушып кележатып.бириншы маса осторожно блш блш дген дауыс шыгыпты.жарга жабысып калыпты.

 197. жупара:

  кызык но уйатсыз копкой

 198. kuka juka degen eki adam omir suredi ekeui korshi boladi kuka jukanin uiine kelse juka jok eken kuka jukaga balta surau ushin kelipti oibu dep ketip bara jatsa juka kep kaladi ne kerek deidi balta kerek deidi jukanin suka degen inisi boladi suuka dese kuka kaship ketpti

 199. Аноним:

  нармально

 200. айгали:

  бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя картоп кызыкты хххххххехххххххххххххххххххх

 201. Азамат:

  базар жок!))))

 202. Аноним:

  bratuxi bazar jok

 203. бір екі адам болыпты олар өте аылсыз еді біреу екіншісіне бізнеге ақылсызбыз депті ол өйткенібіздің атымыз ақылсыз біреуі мә менің фамилиям дурак атым жынды болса екен . екіншісі иә атыңөзгерді енді сен ақылды адамсың.

  • Айганым Отегенова:

   Еш кызык емес…
   Осы сайтка насТроениенi коТерУ ушiн кIресIн бiрак болар-болмас насТроениен одан сайын буЗылад..Анайы со3дердi жа3сандар анекДот асерЛi боЛады Деп ойЛайсынДарма?
   Кателесесiндер…
   !Ап-ажептауiр сайтТын iшiн о3дерiнНiн УЖС жарГоН со3дерiнмен тоЛтырГансыНдар..))):(

 204. Аибек:

  men kyzyk eken dep okysam adamdy koldirtedi birak jaman sozder iwyndada kop bolip tur?

 205. Жанар:

  kowti birak jaman soz kop oitip az koigan jaksy go?!

 206. Жанар:

  kyzyk emes

 207. КЫЗЫК ЕКЕН БИРАК ТАН ЖАМАН СОЗДЕРДИ ЖАЗБАИАК КОИЫНДАРШГЫ А БЫЛАИ НОРМА

 208. Айганым Отегенова:

  ЖиЛи быЛи оХ и аХ
  им всё быЛо пох и нах..

 209. Айганым Отегенова:

  ДосТар сенДер бiЛесiнДерМа мен дЖиу-дЖитСу,СамБо,д3юДо,аЙкИд0,кYрес,ваЛейБол,ФуТБоЛ,КаРатЭ,БаСкеТбоЛ сиЯкТы к0пТегеН МыКтЫ-мЫкТы с0зДеРдi бIлеМiн…*)))

 210. Nursultan:

  Bazara net, tema *))

 211. Жанар:

  аааааа

 212. Айганым Отегенова:

  Аiim_98kz@mаil.ru дружбаните мНе дрУзьЯ!!!*)))))
  Жду аВтори3ация!!!

 213. айка:

  унамайды

 214. Ерболат Жанбыршин:

  КАЗАКЫ КАЗАКТЫН ТАБИГАТЫНА САЙ САЛМАКТЫ МАНДИ МАГЫНАЛЫ АЗИЛДЕР БОЛСА

 215. ОРАЗБЕК ТОКЕШОВ:

  ТАМАША КУЛКИЛИ КОНИЛДИН ОТТЕГИН ШЫГАРАТЫН ХАЛЫККА ОТИМДИ АЗИЛДЕР БОЛСА

 216. Айганым Отегенова:

  Унамаса озiнiзге унайтынын жа3ыныз!

 217. алсу:

  прикольно но жаман создер кезднсет

 218. Айжан:

  Вощее корыыы)) еще было бы такие анекдоты) но реально без всяких дурецких слов…

 219. Айбек:

  Иа рас жаман создерди колданбандаршы!!! Вообще создин санин кетирип тур! Онын орнына неше турли казак тилинин создерин колданбайсындар ма?!

 220. Бақберген:

  Бір құмалақ бір қарын майды шірітеді деген сияқты жаман сөздер құртып тұр ғой!өкінішті!

 221. керемет азилдер

 222. Аноним:

  қызық екен

 223. Аноним:

  Salta.milaya@list.ru drujba tastandarw kutem dostar

 224. Anegdottar kyzykty nu jaman sozder kop)))JAZSANDAR NORMALNO JAZBAISYNDARMA.

 225. Аноним:

  темагой мынау

 226. Сан4о--90:

  не сумдык мынау адами касиет деген каида ? уяттан журда екендіктерінді корсетіп? не сумдык мынау оз намыстарынды аякка таптап

 227. ShErHaN:

  Tema eken

 228. Аноним:

  оздерн жазындаршиш унамаса,

 229. Аноним:

  биреулер анекдот жаилы аитып жатса биреулер логиндерн жазп олип жатр

 230. Аноним:

  шынында да жаман создер коп бирак нормально.

 231. маган катты унады бирак ишинде жаман создер коп

 232. сенд ерден отинерим тагыда жазынша

 233. Баха:

  Boladi…

 234. оте жаксы тагы жазындаршы аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

 235. Диса:

  tema no nekotorie ne o4em i ne ponyatniee)

 236. нура:

  супееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееррррррррррррррррррррр

 237. arai:

  arai_01_06@bk.ru ga drujaba jiberindera

 238. оте оте оте оте жаксы жане керемет бир жаманы жаман создер оте коп жане уятсыз уятсыз создерди жазганша кулкили жазбаисындар ма

 239. Jambyl_94_taraz@mail.ru:

  Бир жигит любовницасына жылкымен барган екен,ол кыз 5 ши этажда турады екен!жигит жылкыга былай депти,казир куйеуи келип калса мен терезеден секирем,сен мени терезенин астында кутип ал депти. Сойтип кызбен жумысын жасап жатса биреу званок басат дейд. Оны естиген жигит терезеден секирип кетипти, кыз барып есикти ашса, жылкы тур екен! :-)) менин хазяйныма айтасызба,мен падезде кутем деп,а то сыртта жанбыр жауып тур депти!

 240. ШАРБАНУ:

  оте жаксы керемет тек жаман создерды жазбасаныздар!!! алдагы уакытта оданда керемет болады деген ойдамын)))*******ккллллааааааааасссссссс!!!!!!!!!

 241. Аноним:

  Оте кызык

 242. Аноним:

  рахмет оте кызыкты айып болмаса тагыда жазындаршы

 243. Аноним:

  супер тагы жазындарш

 244. Сол устиндеги Жамбылго:

  Бир Кыз папасына былай депти….-Пааап,можно я тебя поцелую?! -Денег нет,меня уже мама поцеловала!=)) Калай Кулкулима))))))))

 245. Аноним:

  Маймул шешесинен сурапты осы омирде биз сиякты усти басы жун жун ким бар десе сонда шешеси йа бар ол осы есемести окып отырган адам депти

 246. Аноним:

  Bir kuni orispen kazak bazarda jur eken kazak mulde oriswa bilmeid eken bazardan aristan korip oris opasno depti soitse kazak apasiniki emes papasiniki depti, ekeui kopirdin ustinde kalani tamawalap kele jatip oris interesno depti kazak kimdi iteresn dep kopirden iterip jiberipti oris pamagite dedti soitse kazak pamaidor pisse magan da akele sal depti.:-D kizik ia

 247. Аноним:

  сссссссссссссуууууууууууууууупер

 248. Незнаком:

  БИР куни бир кемпирмен шал болыпты, шал кемпирин сиге алмай журген себеби шалдык анажери турмайд екен. Биркуни шал анажерин тургызу ушин барлык емшилерге барып отинип сурайды бирак ешким тургыза алмайд, шал биркуни жаксы емшиге кездесип каладыда емшиге шал: менин анажеримди тургызасын ба деп сурайды сонда емши турып шалга 3 жыл 3 турсын ба? 3 Айда 3рет турсын ба? немесе 1 кунде 3 рет турсын ба деп сурайды, сонда шал турып 1 кунде 3 рет турсын дейди. Емши оган АЙХАЙ десе турат ТФАЙ-ТФАЙ десе жатад деген, сойтип шал уйне кетип бара жатып тексерип карайын деп АЙХАЙ деп айкалайды анажери атып турад кайтадан ТФАЙ-ТФАЙ деп жаткызып тастайды. Сойтип келе жатканда жарты жолда аты турып калады шал атка АЙХАЙ деп айкалап калганда анажери кайтадан турып кетеди ТФАЙ-ТФАЙ деп жаткызып тастайды (2-ши шанс кетеди) (1шанс калды) сойтип шал уйне барып шайшип откан кемпирине жур спальнига деп алып кетедиде, шал кемпирге бутинди аш менин анажерим турад деп кемпирге анажерин ашып АЙХАЙ деп тургызадыда кемпирге корсетеди. Сонда кемпир турып ТФАЙ-ТФАЙ коз тимесин деп жаткызып тастайды.

 249. асем:

  ккойш дым кызык емееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееес

 250. фати:

  оте кызык

 251. галым:

  маган квн койатын әзілдер беріндерш

 252. галым:

  өтиніш

 253. Аноним:

  екрен

 254. Аноним:

  сссссссссссуууууууууууууууппппппппппппппппппеееееееееееееееееееррррррррррррррррр

 255. АскОООО:

  джындыы прикол койые Казактын жигиттери

 256. романтик Кулсары:

  Есiңде ме?… Түн.. Қарағанды,
  Алғашқы қар.. Танысу — табысулар..
  Сенiң ыстық демiннен ерiп ұлпа,
  Ерiне тамшы боп жабысуда..
  Есiңде ме?.. Күздiң ол соңғы айы едi,
  Содан берi ұнатам куздi күрең..
  Алғаш жауған қарды мен көрсем болды,
  Сенi — көрем, келмейтiн күздi көрем..

 257. романтик Кулсары:

  Есiңде ме?… Түн.. Кулсары,
  Алғашқы қар.. Танысу — табысулар..
  Сенiң ыстық демiннен ерiп ұлпа,
  Ерiне тамшы боп жабысуда..
  Есiңде ме?.. Күздiң ол соңғы айы едi,
  Содан берi ұнатам куздi күрең..
  Алғаш жауған қарды мен көрсем болды,
  Сенi — көрем, келмейтiн күздi көрем..

 258. Аноним:

  классно

 259. Аноним:

  хахахахахахаха

 260. Аноним:

  мыкты еще бля базар жок

 261. nagima:

  bir kizben jigit kezdesip juredi sosin ekeyi kolge keledi sonda suda eki akky juredi kiz sudagi eki akkudi korip biz muna akkular siakti bolsakko did sonda jigit jureik sol kotimiz su su bolip depti

 262. nagima:

  уят каида казак емессиндерме жаман созди неге коп аитасндар

 263. али:

  круто супер

 264. али:

  супер пупер

 265. Аноним:

  ОШТВШ

 266. Бек:

  базара нету
  очень смешно

 267. nuka:

  баяғыда бир киси пляжда тыр жаланаш кетип бара жатады сосын жерден газет тауып алып манызды жерлерін жабады сойтип жатса бир кыз келип тате газеттин артында не бар дейді.Анау киси бунын ишинде кус бар дейді.Кейін кісі уйықтап турса больницада жатыр екен. Докторлардан не болганын сураса алгі қызды акепти.Кыздан сураса мен газетти аштым кус кордим куспен ойнадым кейін ол маган тукірді мен кейін онын басын кесіп тастадым депти осылай болды депті. хахахахахахахаххахахахахахахаха

  • газиза:

   Жындыханаға бастығы келіп жындылар сауықты, сауықпады ма билейн дегн ғой.
   сөйтіп стенаға автобустың суретін салып, енді осынын ішіне кіріңдер депті. бәрі жабысып кіре алмай отыр дейд та, сөйтсе бир жынды жерге жатып алып, күліп отыр дейд та. бастық:
   -неге күлесің?
   Жынды:
   -автобустын кілті менде ғой депті!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 268. Аноним:

  :strong: :stop: :sorry: :smiless: :smiless: :kissed: :kissing: :kissing:

 269. Аноним:

  :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma:

 270. :rahatai: керемет рахмет жастар сендердин анекдоттарынды окып серигип калдым

 271. Аноним:

  :zhurek: :tongue: :think.: :stop: :sos:

 272. Аноним:

  бурында алматыда 1мысык кайтыс болыпты

 273. Аноним:

  базар жок анекдоттар

 274. Аноним:

  керемет рахмет жастар сендердин анекдоттарынды окып серигип калдым

  • Аноним:

   сөйтіп сол мысық қайттан тіріліп кетипти :rofl: :rahatai: :rahatai: :crazy:

 275. ако:

  жарайсындар достар,

 276. Аноним:

  :glass: ra(( :zhurek: :zhurek: :wonder: :wassup: :stop: :sos: :smiless: :rahatai: :rahatai: :pitchup: :pardon: :ok: :music: :masho: :angel: :blush: :bolmaidy: :bomb: :bravo: :crazy: :devil: :dimzhok: :drink: :glass: :guied: :jokingly: :kiss: :kissed: :kissing: :kissing: :kuma: :alga: :laugh:

 277. бир акеси мен баласы теледидар корип отырса теледидардын ишинде ул мен жигит суйыседи оларды корген улы пап аналар не истеп жатыр депти баласы. акеси былай депти екеуи бир сагызга таласып жатканго балам депти акеси

 278. :kissed: :zhurek: :rofl: :rahatai: :rose: :drink: :crazy: :bravo:

 279. Аноним:

  :bomb: :bomb:

 280. шаттык:

  супер

 281. таншолпан:

  :kuma:

 282. Арайлым:

  :laugh: бир жындыханада дени дурыс жынды бар екен соны тексерейн деп медбекелер барлык жындыларды шакыртып алып Ал кане кей бассейнге тусндер дид Бирак бассинде су жок. бари биринин артынан бари секирип жатады сонда биреу турады МММ мине дени дурысы деп куанып жатады сурауга касына барады _Сен неге тусппей турсын дейди сонда жынды

  -мен жузе алмайм депти……..хехе

 283. Fake:

  Акеси газет окып отса баласы келип:»аке мен калай пайда болдым?»-дегенго сонда акси уялганна: «анан екеумиз бир банканы алдыкта мен бир тукирдим анан бир тукирди сосын оны терезе алдына койдык. 1куннен кейн карап едик сен пайда болыпсын»-депти. Баласы жайлап бир банка тауып алып ози бир тукирип жаксы коретин корши бир кызына бир тукиртип банканы терезе алдына койыпты. 3куннен кейн келип караса тукиргени ширип ишине коныз тусип кетипти. Акесине банканы акелип:»аке мынан олтирши» -депти. Акеси: «жигит емессинба олтир озин»- десе «биртурли оз баланды олтируге колын бармайды екен»- депти…. :wink:

  • Арман Болашак:

   Бир куни шоле еки жигит келе жатыр екен биринин есими Голожняк екиншисининки Сушняк екен сомен шолдин как ортасына келгенде алдынан улкеен бошке шыгыпты сомен екеуи бир-бирине:
   -(Голожняк) Бля осы бошкенин иши толы кыздар болсагой демалып армен карай кетсемгой. депти
   -(Сушняк) Ай осынын иши толы су болсагой депти ишип шолимди кайтарып алсамгой депти
   сомен ол екеуи бошкенин алдына келип бошкенин аузын ашып калса ишинде ПАРАЖНЯК отыр екен ха ха)))

 284. adema:

  привет

 285. ярфяшкф:

  :rofl:

 286. zHaziKo:

  :jokingly: :rahatai: :rofl: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :kiss: :kissed: :kissed: :kissed: :kissed: :kissed: :kiss: :kiss: :kissed: :kissed: :kissed: :kissed: :kissing: :kissing: :tongue: :tongue: :tired: :tired: :tired: :wassup: :wassup: :wassup: :wassup: :wink: :wink: ra(( ra(( :zhurek: :zhurek:

 287. zhanimka:

  o4enь смешноооооо

 288. fake:

  Бірде бір жігіт өзінің 20 жыл көрмеген кластасын көшеде кездестіріпті. — Ой, бауырым, қалың қалай? — құшақтаса кетіп, одан соң аман-саулық, ананы айтып, мынаны айтып, біраз тұрып: “қой бұл тұрыс болмас жақын жерде мейрамхана бар еді, соған барайық” — депті.
  Мейрамханада өткен-кеткенді айтып, соңғы жаңалықтарды айтып түн жарымына дейін отырып мас болыпты.
  Кетерінде астанада тұратын жігіт досына:
  — Мен үйлендім, байдың қызына, заңғардай екі қабатты үйім бар, — деп мақтанып, қояр да қоймай ескі досын үйіне ертіп, Астанаға түнде ұшып кетіпті.
  Астанадағы үйіне келіп таныстырып жүр екен:
  — Мынау біздің қонақ күтетін бөлмеміз,
  — Мынау біздің асханамыз,
  — Мынау баламның бөлмесі,
  — Ал, мынау біздің жататын бөлмеміз, деп жарықты жағып қалса әйелінің жанында бір бөтен еркек жатса керек, сасып қалған үй иесі:
  — Мына жатқан әйелім, жанындағы мен, — депті…
  .

 289. :masho: :kissing: :kissing: :kissing: :jokingly: :glass: :eyes: :drink: :dimzhok: :crazy: :bravo: :bomb: :bolmaidy: :blush: :angel: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kiss: :stop:

 290. фархат:

  бир жынды суга батып олейн деп жатканда оны екинши жынды куткарып калыпты сосын даригерлер оган сиздин есиниз дурыс сизди ертен босатамыз бирак сиз куткарган жынды асылып олип калды дейди сонда ана жынды ей мен оны кепсин деп илип койдм депти
  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

 291. Красавчик и ца :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.: :think.:

 292. Аноним:

  базар жок

 293. Аноним:

  :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma: :kuma:

 294. берекет:

  ха ха ха
  :alga:

 295. Аноним:

  bir aniktodti kaitalai bermesenderwiw :devil: : :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:

 296. өте тамаша жасалган анекдоттар,маған ұнамағаны ішінде көбі жаман создер, 2013жыл қққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллссссссссссссссссссссссссссссссссссссссаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!

 297. :alga: :alga: өте тамаша жасалган анекдоттар,маған ұнамағаны ішінде көбі жаман создер, 2013жыл қққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққққұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллссссссссссссссссссссссссссссссссссссссаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!

 298. Аноним:

  бир куни жындыханага машинанын суретин илип коиыпты соган барлык жынды таласып жатса бир жынды ундеми озинин орнында отыр екен психолг касына барып сен неге таласпаи отырсын деп сураса КАЙДА БАРАД килти мендего депти

 299. Аноним:

  Озбекстанда туратын озбектин кызы биреуден бузылып калган екен. Кыз узатарда шешесине бар жагдаин аитса шешеси
  -ойбуй онда казакстанга барып тiктiрейк депти. Казакстанга кыз,шешеси, женгеси геникологка барыпты. Гениколог еркек екен ол былай депти.
  — карындас даваи сонгы рет 1 бер депти. Кыз келисип екеуи секс жасаит. Женгеси андып турып
  -ойбай апа казактын тiккенi озбектiн сiккенине уксайды екен депти.

 300. базар жок :bravo:

 301. быр бала байдын кызын таблмай журыпты сонда атпен дыгыдык дыгыдык деп шапкан екен быак байдын кызын алалмайды сонда тагы дыгыдык теп барган екен сонда кызга айтыпты ты кто давай досведаня деп айткан бырак ты кто мали ты мне не нравиш деп екуы осырып ангыме быты аргар та?

 302. быр бала байдын кызын таблмай журыпты сонда атпен дыгыдык дыгыдык деп шапкан екен быак байдын кызын алалмайды сонда тагы дыгыдык теп барган екен сонда кызга айтыпты ты кто давай досведаня деп айткан бырак ты кто мали ты мне не нравиш деп екуы осырып ангыме быты аргар та?

 303. -доченька,наш зять собирается
  прыгнуть из окна……
  идиот!я же ему не
  крылья, а рога
  наставила !

 304. nuka.karl_112 dr tastandarshi!!! eger kvn-chiktar bolsa:

  ex dostar ne degen sozder minalar kishkene bolsada uiattarin bolsa go ne bolsada uiattarin bilsin odanda jaksi jaksi sozder jazbaisindar ma birak buni aityga menin pravam jok prost anegfottardi okisan sex kotak degen sozderden jaman uialasin KAZAK degen attarin bar emes pa eger ozderindi kazakpin dep sanasandar eger ozge ulttik bolsandar BOK AUIZ SOZ jazindar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wonder: :sos: :ok: ???????????

  • Куаныш:

   Байагыда бир шал ауылдан келип липти кормеген шал липтинин ишине бир кемпир кирип салден кин апедеми киз шигып келе жатыр дейдi шал тусинбей калып ауылдагы кемпирди бир тигып алатин жер екен депти

  • айка:

   кай данышпан мынаны айтып жаткан

 305. Мадикош:

  кызыкты анекдоттар айтындаршы

 306. кемиспен кемис отирса кемис кемиске аитатин коринет сен неге кемиссин деп екиншиси кемиске калаи жауап берсем екен деп ха ха ха

 307. Акеси газет окып отса баласы келип:»аке мен калай пайда болдым?»-дегенго сонда акси уялганна: «анан екеумиз бир банканы алдыкта мен бир тукирдим анан бир тукирди сосын оны терезе алдына койдык. 1куннен кейн карап едик сен пайда болыпсын»-депти. Баласы жайлап бир банка тауып алып ози бир тукирип жаксы коретин корши бир кызына бир тукиртип банканы терезе алдына койыпты. 3куннен кейн келип караса тукиргени ширип ишине коныз тусип кетипти. Акесине банканы акелип:»аке мынан олтирши» -депти. Акеси: «жигит емессинба олтир озин»- десе «биртурли оз баланды олтируге колын бармайды екен»- депти…

 308. Аноним:

  маған ұнамады кейбір жерлері боктык және ұятсыз

 309. камшат1999:

  жаным сены катты суием неге жазбаи журсын депты даптер ручкага хехехехе

 310. vy samye tupye liudi v mire eto ne iumor a prosto *****

 311. просто лиа)):

  ертеде бир коян фотоаппарат сатып алып каскырды суретке тусирип ертен фотон дайын болады келип алып кет диды сонда каскыр:
  -сен бул фотоаппаратты кайдан алдын десе анау уйдын шетиндеги дукеннен алдым депти.Каскыр тез жугирип бара жатып машина астына туседи сонан сон фотоаппарат созин умытып калып автомат деп магазинге барып бир автомат алыпты сонан сон коянга барып коянды атып тастап ертен суретын дайын болады ертен кел депти

 312. Жаннек:

  мыхты хехе

 313. Аноним:

  просто супер

 314. Бекс:

  Beksultan_1994kz@mail.ru др тастаңдар қыздар күлдіртем

 315. Аноним:

  ерте ерте ертеде койан жунi бортеде байагы откен заманда да сiз секiлдi невтема адам болдымекен жазган анекдоттарын уйат.

 316. saginish:

  ангин болган жираф мойнына шарф байлап алыпты

 317. КЛАССИК:

  Бир псих темир жолда рельсте отырса екинши келип ары отыршы сийысайык депти

 318. cсалем досдар недеген создер казакта осындай создер болады екен ау.уятарын кайда

 319. сауатсыздар,
  ұятсыздар

 320. еки жигит шегип алип коздери кизарып келе жатып бир….бирине каз алдымыздан милициа шигип Е шегп алгансндарма десе жок баниадан келе жатырмиз димиз дейди сойтип милициа шигп Е баниадан келе жатсндарма десе ЖОК ШЕГИП АЛГАНБИЗ ДЕПТИ.// ХИ ХИ ХИ ХИ

 321. айка:

  кызык емес ешкайсысы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

 322. magjan:

  burinda akesi men balasi bolipti akesi balasinan surapti sen oskende kimge uilenesin depti sonda balasi ajeme depti akesi ol menin anamgo depti balasi sende menin mamama uilendingo depti xxe xe xe

 323. Erkesh:

  Бір күні бір коян келе жатып шұңқырға түсіп кетеді… Ары секіріп бері секіріп шыға алмайды… Сонда ойланып тұрып:
  -Енді соңғы рет секірем болмаса үйге қайтам депті

 324. Асылжан:

  Сабакта Ермек деген баладан апайы сурайды.Ал Ермек бизге Абайдын 1 оленин айтып берши дейди.Сонда Ермек турып мен абайды Абайды окымаймын депти.Апай себебин сураса.Абай атамыз мен жазбаймын оленди Ермек ушин деп айтып кеткен гой

 325. Асылжан:

  бир куни Кожанасыр мысыгын жуып жатыпты сол кезде АЛДАР косе корип калып ей Кожанасыр мысыгынды жумасай олип калады депти:Сонда Кожанасыр жок и олмейди депти.Сосын АЛдар уйне кайтып келе жатса Кожанасыр жылап отыр екен СОСЫН АЛДАР неге жылап отырсын десе мысыгым олип калды дейди сосын Алдар айттым гой саган жума деп десе Кожанасыр ол жуганнан емес сыкканнан олди дептииии

 326. Асылжан:

  Олейн деп жаткан Шал кемпирине бугин ертен олип кетсем шынынды айтшы олми жатып билип кетейн менин козиме неше рет шоп салдын десе.Кемпири:Шал-ау айтуын айтамын гой олми калсан кайтем деген екен

 327. Гулназ:

  ия кызыкты екен!бiрак маганда уятсыз жерлерi унамайды!!!!!

 328. Курман:

  Жындыханада еки жынды баспалдакта отырып,самарга су куйып,кармакпен самардан балык аулап отырса,бир даригер корип:
  -жындылар балык тустима десе.
  Еки жындынын биреуи:
  -Басын истейма самарда балык болама дейди.
  Даригер мынанын басы истейди екен деп кетип калады.
  Осын касындагы жынды:
  -Сен неге балык болмайт дедин дейди.
  Екинши жынды:
  -Самарда балык бар десем онда балыктарымызды урлап кетет депти.

 329. КЫЗЫК УНАДЫ КОБЕИЕ БЕРСН КОБЕИЕ БЕРСН

 330. бари кушти ,КВН СОЗДЕРИН ЖИБЕРИНДЕРШИ,БУИЫРСА КВН ГЕ ШИГАМЫЗ СОЛ УШИН КОМЕК БЕРИНИЗДЕРШИ,

 331. Магжан:

  бир куни бир Диана бопты сосын мен не стейм деп тышкысы кепти сосын туалет ке барсам улгермим деп уйиннин бурышынна тышады

 332. Магжан:

  бир куни бир Алдар кыста келе жатыпты сосын оннын алдыннан бир атка минген адам шыгыпты сосын эй Алдар сен синба сени ел журтты алдап жур диди гой канеки мени алдашы деди сосын сен маган астындагы аттынды бер алпесе мен жаяу калай жетем жепти жанагы аттын бергенсон бираз жер жургенсон айтыпты бай бай депти

 333. тема тагы анегдоттар кайда жазуга болады

 334. Ауырмайды журек,
  олип калыпты шрек,
  Оны корген уйрек бутылкасын суйреп.

 335. Аноним:

  бир куни еки бала соилесип турып бир бирине анг аитып турганда ана бала анаган не аитып не коиганын билмеи калыпты

 336. кайрат:

  бир куни есекпне коян сиксеик депти коян мен биринши деп тыгып кирдима десе есек жок депти коян тагыда тыгып кирдима десе жок депти есек сосн есек коянга тыгып кирдима десе коян жок депти есек тагыда тыгып кирдима десе коян кілі кілі деп ті аузына шыкан го есектин тыкканы

 337. Самғат:

  Бір адам 9 этаждан құлап тірі қалып енді тұрып үстін қағып жатса,Бір милиция келіп;не болды десе,жігіт;білмейм өзім жаңа келдім депті!!!

 338. Самғат:

  Сен сыйырсың ,мен бұқа давай кеттік шұңғырға сен ашасың мен тығам сен туасың мен бағам

 339. гулзира:

  бир аиел болипты онын морали жане асылзат деген кизы бопты мамаси-морали коиш даусинын ащысы ай десе сонда асилзат апа сонда менин даусим татти ма депти ха ха ха ха ха

 340. Abulai.007:

  Кожанасыр келе жатып 1тенге тауып алады7 Магазинге барып сатушыга 1тенгеге не келеди деп сурайды, ашуланып турган сатушы атаннын басы келеди депти. Кожанасыр сатушыга онда маган 1кило тартып беринизши депти7

 341. malika:

  duris anekdot jazindarwi

 342. Жанарыс Зейналиев:

  Бир куни тауык фирмасында жиналыс болып жатыр екен,сойтсе соны жургизетин адам:
  мыны жакта тауыктар жумыртканы 23тенгеден туады,ал сендер 25тенгеден ,бул калай?
  Бір тауык;
  Агай биз 2тенге ушин котимизди жыртамызба?,-депти

  • альбина:

   Бир куни аигулдин уиине аигульдиң досы согипты
   телефонды мамасы алыпты
   аигуль барма десе мамасы ол шигип кетті депті
   каида?кюге

 343. ГАЛА:

  Aиелiнiн мысыгынан
  кутылайын деп куиеуi
  мысыкты капка салып уйiнен
  2км алыска апарып тастапты,
  уйiне келсе мысык уйiнде екен,
  каитып капка салып 2км онга,
  5км тiке, 15км солга…..апарып
  тастапты, соитiп уйiне аиелiне
  звандап мысык уйдема деп
  сурапты, аиелi-ия десе,
  трубканы бершi албастыга мен
  адасып калдым дептi.хех

 344. ГАЛА:

  Бир куни шал мен кемпирдин
  бир баласы болыпты, бир куни
  бала уиленипти, танертен
  баламен келин жумыска
  кеткенде — тосектерин жинап
  журген кемпир призервати
  тауып алып шалын шакырып
  аикайлапты — шалау мынаны
  карашы, кезинде биздер кан
  шыканша жасайтын едик,
  мыналар болса териси
  сыпырылганша жасапты гой
  дептi

 345. ГАЛА:

  Мине сендерге анекдот «мен лопну от смеха» Жындыханада бiр жынды суга
  тусiп туншыгып олейiн деп
  жатса,бiр жынды куткарып
  калыпты.Дарiгер:МОЛОДЕЦ.Сенi
  ертен бул жерден
  шыгарамын,сен
  жазылдын.Бiрак сен куткарган
  адам асылып олiп калыпты
  десе:жынды тан калып карап
  турып,мен оны кепсiн деп iлiп
  койганмын,-дептi.

 346. жаксы анекдоттар барма жана жыл кыс туралы отинем достар тауп бериндерш тапсандар номерлеринди аитндар 500 ед лактрам отинем

 347. baukandirova4ni bulkandrobik:

  жазсаңдар дені дұрыс әзілдер жазсаңдаршы не мынау, тәрбие кайда, окыган адам күлмейді, мазақ қылады, шыны керек нормальный анекдот жазсаңдаршы ел күлетіндей, деп бір серезный боп калсан да

 348. бир гунубир кемпирмен шал боптыолардын жалгыз мысыгы бопты сол мысыгы олип капты мысыктын басына тас кояды ол таста мынандай жазу бар екен (бир гунубир кемпирмен шал боптыолардын жалгыз мысыгы бопты сол мысыгы олип капты мысыктын басына тас кояды ол таста мынандай жазу бар екен )

 349. Bacho:

  футболист Зидан мен Ронадо болыпты екеуин журттын бари танид зайбалдары шыгыпты, сосы екеуи давай туримизди озгертип журейк деп шешити. Ронадо кепри кимин кип кошеде келе жатса бир апа писте сатып отыр екен, роналдо келип апа мени танисизба десе ей шырагым сен роналдосынгой депти. екинши куни баскаша кинип келеди сол кемпир тагыда танып кояды, 3 куни баскаша кинип келсе сол апа отыр дид келип тагы сураса ей шырагым сен роналдосынгой дид, Роналдо жынданып е апа мени кайдан танып коя бересин десе кемпир турып Е Роналдо менгой Зидан депти !!!!!!! )))))))))

 350. бир куни футболдан бала келип агасы одан гол салдын ба десе ия деп айтады сонда каншау десе 2 дейди (биреуи противникка екинши автогол)

 351. auldin wetinde jindihananin turmesi bolgan eken.olar:bugin tunde zavordan sekirip otemiz depti.sosin tunde isteitn plandarina kowedi,barlik jindilar sekirip bar jatsa,janagi zavor kulap kalipti.jindilardin bastigi:artka kaitndar,plan buzild depti

 352. bir kuni Kaitala men Baitala bolipti .Baitala jogalip ketipti.oni kim izdeit?
  Kaitala…

 353. Адилжан:

  sddsfd

 354. Адилжан:

  Бир куни психбольницада даригерлер бир психты жазылдыма екен деп тексерипти.сосын 1кесеге су куып кел бассеинге тус диди сонда псих туспим диди сосын ойлап мынау жазылган болар депти деп неге тусписин бассеин жылы го десе сонда псих мен бассеинге секиргенде бассеинди тартып калайн дегенинго ия депти

 355. Бiр кунi куйеуi, айелiне жаным менi ертен 7де оятшы жумыска барам дептi! Сойтсе айелi онда сен менi 6:55те оят дептi, сонда куйеуi Е неге десе,7де сенi оятпайма дептi! Хе!Хе!Хе!Хе!!;-(

 356. gulzhanat:

  бір күні мысық көшеде темекі тартып келе жатырса оны сиыр көріп ужас такая маленькая кошка еше курить депті сонда мысық ужас такая большая корова еше левчик не носит депті хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха

 357. маган др тастап контр страйк жазып жбериндерш

 358. ернур:

  ертеде еки жас озен жагасында кетип бара жатады сонда айел биз анау аккулар сиякты болсак кой депти сонда еркек журик сол котимиз су су боп депти

 359. ернур:

  бир кыз автобуста отырады сонда бир ата автобуска минеди сонда кыз ата на жерге отырыныз жок балам ман келеси аялдамадан тусем диди сонда кыз ата акениниз жумыртканы устайм диди сонда ата жок кызым кыдыгын келеди гой депти

 360. касым:

  баиагыда бр тшкан болады ол сууретке тусип жургенде бр анкау каскыр келеди ол тышканнан мынау не деп сураиды тышкан оган тарс тарс деп жауап береди каскыр дукенге барып тарс тарс берегоиыншы деп жуан дауыспен аитады дукенши оны тусинбеи млтык бирип жберид каскыр куанып бара жатып жолдан аюды корет сосын каскыр аюга тарс тарс боласынба деди каскыр солдаи аюды атып олтрип тастаиды

 361. Бир куни бир жигит кафеге келип офицантка маган бир суп алып келш депти сосын офицант супынын ишине саусагын тыгып алып келе жатрыр екен сосын жигит жынданып маган шай алып келш дейди тагы да саусагын тыгып келе жатыр екен сосын жигит жынданып сенин басын истеима неге тамакка саусагынды салып алып келе бересин депти сосын офицант саусагынды жылы жерге салып жур депти сонда жигит онда котне тыгып жур депти сосын офицант мен асханада сойтип журем ал мында журе алмайм депти.

 362. Бир куни Aхмет деген жигит кайтыс болыпты сосын комердин алдында жуындырып жатса ана жери улкен екен сосын бир киси карап турып осыны жулып алып айелимди коркытайын депти кесип алып газетке орап алыпты сосын уине келип столдын устине койыпты сонда киуи катын ананы ашып коршиш депти сосын айели келип караса шошып кетип Ахметтики олип калдыма депти.

 363. Бир куни аю мен койан армиага баргысы келмей кандай сылтау айтып калсак болат деп койан алдынгы еки тисин сындырып тастап кирсе куанып шыгып келе жатыр дин не годен депти сосын аюда не истерин билмеи олда барлык тистерин сындырып тастап кирсе олда куанып шыгып келе жатса койан сурапты тиспа десе жок май табан депти.

 364. Бир куни бир боктай беретин бала сабакта отыр дит сосын апайы т дан басталатын соз ким аитат депти сосын бала колын котерипти ал аитагой десе бала тажак деп апайы отр депти сосын тагыда апайы ы дан басталатын соз ким аитат депти тагыда сол бала колын котерипти ы дан басталатын еш соз жоккой деп ал аитш депти сонда бала ыы депти.

 365. Бир куни пойзда тобесиненде кыз бен жигит астында шал жатыр екен кешке карай бала кыз жакка отип кетип екеуи танысып армандап кетипти сосын жигит уаде берип жатыр дит кызга мен сени жаксы корип калдым сен маган бир бершиш мен саган уиленем сосын екеумиздин уимиз болат семя боламыз баламыздын атын Мурат койамыз деп кыз келсипти бир кезде биреу стоп кранды басып калыпты сонда пойыздын свети сонип калады сосын киз шалдан ата Абайды кормединизба депти сонда шал Абайынды каитеин Мураттарын менин бетимде жур депти.

 366. Адилжан:

  бир куни кожанасыр пойзда кетип бара жатат астында кожанасыр ал устинде кызбен жигит сикисп жатат сонда ана екуи баламыздын атын боря деп коямыз деп армандап жатат сонда урып кожанасырдын бетин агып кетет сосн кожанасыр жынданып ма боряларынды алындар деп айтат

 367. Адилжан:

  бир куни кожанасыр пойзда кетип бара жатат астында кожанасыр ал устинде кызбен жигит сикисип жатат сонда ана екеуи баламыздын атын боря деп коямыз деп армандап жатат сонда урык кожанасырдын бетине агып кетет сосн кожанасыр жынданып ма боряларынды алындар деп айтат

 368. Адилжан:

  «Ел болам десен бесігінді түзе» егер бесік жөндейтін адам керек болса маған хабарласыныздар достар?))) 87759587194

 369. Адилжан:

  футболист Зидан мен Роналдо болыпты екеуин журттын бари танид зайбалдары шыгыпты, сосын екеуи давай туримизди озгертип журейк деп шешипти. Роналдо кепри кимин кип кошеде келе жатса бир апа писте сатып отыр екен, роналдо келип апа мени танисизба десе ей шырагым сен роналдосынгой депти. екинши куни баскаша кинип келеди сол кемпир тагыда танып кояды, 3 куни баскаша кинип келсе сол апа отыр дид келип тагы сураса ей шырагым сен роналдосынгой дид, Роналдо жынданып е апа мени кайдан танып коя бересин десе кемпир турып Е Роналдо менгой Зидан депти !!!!! )))))

 370. Адилжан:

  Бiр кунi бiр оте жаксы зубной врач кайтыс болыпты.Содан ол кiсiнi жерлегенде басына улкен тастан жасалган тiстiн мусiнiн койыпты.Сол зират басына коллективы жиналып турганда бiреу шыдай алмай кулiп жiберiптi. Неге кулесiн десе: мен генекокологпын мен олсем басыма не коясындар дептi.

 371. Адилжан:

  Бiр жiгiт уйыктап жатып олiп кетiптi. О дуниеге барыпты. Ак сакалды бiр шал отыр екен. Ол жiгiттiн iстерiн таразыга салып олшеп корсе кунасi мен сауабы тен тусiптi. Содан шал жiгiтке сен омiрге кайтып ораласын бiрак адам емес тауык немесе жылкы болып, озiн тандап шеш дептi. Жiгiт ойланып турып жылкы болсам устiме адамдар мiнедi тауык болайын деп шешiптi. Сонымен бiр кезде караса тауыккорада екен. Адамдар бiр тауыктардын басын шауып жатыр екен. Жiгiт касындагы тауыктан неге екенiн сураса тумаган сон шауып жатыр дейдi. Курсын мен де туайын деп бар кушiмен кушенсе бiреу бетiнен салып калыпты. Козiн ашса айелi тур екен. Сумелек бутына жiберiп койдын гой деп айкай салыпты.

 372. Адилжан:

  бир куны Уят пен Уятсыз деген балдар болыпты.Танертен Уятсыз балконга шыгы сийп турады сонда биреу уят кайда десе Уятсыз Уят уйыктап жатыр депті

 373. Адилжан:

  бір 10 жастағы қыз үйіне жылап келеді , сонда мамасы одан неге жылайсығ десе сонда қыз мама мені балдардың бәрі сенде тасақ жоқ деп мазақтайды десе мамасы қызын жұбатып жатыр дейді саспа қызым сен өскенде сол тасақтың бәрі сенікі болады депті)))))

 374. Адилжан:

  Еки бала уиктар алдында биринбиримен ангимелесип:
  1-шиси мени 7:00 оят депти ал 2-шиси мени 6:55 оят депти сонда досы неге 6:55 десе мен сени оятпаимба

 375. Адилжан:

  Бір күні қазақ пен орыс түрменден қашып бара жатады. сонда орыс ағаштың жанына отырып УСТАЛ депті. сондағысы түсінбеген қазақ ҰСТАЛА берсен ҰСТАЛА бер деп қашып кетіпті!

 376. Адилжан:

  21 желтоксанга кым сенеды БЫРДЕ ауыл карттары айтыпты акыр заманды жануарлардан артык ешкым дылмейды деп.Сонда быр карт корага кырып койдан сурапты
  -ей кой акыр заман кашан болады деп
  -сонда кой акыр заманнын кашан болатынын былмеймын быракта уйге конак келсе болдыакыр замн бызге болып жатыр гой депты -хахахвахах

 377. Аноним:

  При
  кол!

 378. Аноним:

  Прикол!Куштi анекдоттар екен!Менде де оз анекдотым бар!
  Бiр-Канат,Нуржан жане Досик деген 3 дос болыпты.Кундердiн бiр кунiнде мугалiм олардан уй тапсырмасын сурады.Сонда апай Канатка:
  -Уй тапсырмасын неге орындамагансын?,-дейдi.Канат:
  -Ажем ауырып калды,-дедi.Апайы:
  -Отыр,екi,-дейдi.Ендi мугалiм Нуржаннан сурады.
  -Уй тапсырмасын неге орындамагансын?,-дедi.Нуржан:
  -Мен конакта болдым,-дейдi Нуржан.Апай:
  -Отыр,екi,-дедi.Ендi ол Досиктен сурады:
  -Уй тапсырмасын неге орындамагансын?,-дедi.Ал ол:
  -Агам зонадан келдi,-дейдi.Мугалiмi:
  -Менi аганмен коркытпаяк кой.Отыр,уш,-дедi.

  • Аноним:

   мяя кушти мендеде кушти анекдот барю
   бир куни 2 бала болыпты балалардын аттары уят мят деген бир куни мят далада сиып турыпты оны корген бир киси эйй балам койшиш уят кайда депти сондагы мяттын жауабы уят уйде депты

   • данабай:

    бир куни Кожанасыр дом салып жатканда;бир адам келип,эй Кожеке уйниз кисык кой дейди,сонда Кожеке кисык болса кисык болсын дейди.сосын тагы екинши адам келип;ей Кожеке уйниз кисык кой десе кисык болса болсын,не шаруан бар деп кулагына макта тыгып кояды.Содан кейн бир бала келип Кожеке ассалаумалейкум десе,Кожекен кисык болса кисык болсын дийди

  • Gauxar:

   Кушты екен

  • Аноним:

   Кулкiлi-кулкiлi!!! :-))

 379. Кайрат:

  Бир куни Шал кыз Жане бала болып поезга минипти Содан Жанагы Шал Астында жатат екен Ал Кызбен бала Устинги Орында жатат екен Содан Жанагы Баламен Кыз Бир бирине аитат Даваи Еротйка Жасаик Десе Даваи деп Бала Куанат екен Сосын аитат Бала мен кыз Кирсе Помидор Кирмесе Огурци дид Содан тангашин огурци помидор деп Шыгыпты Азанда ШалТурып Балдарым Тунимен Кандай Салат истегендеринди билмим аитеруи Маианези маган Акты дид ))

 380. Gauxar:

  Прикол маган анекдоттардын барлыгы унайды.Жаксы екен

 381. asem:

  маган анегдоттар онша унамады уятсыз анегдот екен

 382. Мынанын бари кошенин анекдоттарыго,клен бокауыз. Одан да дени дурыс анекдоттар айтсандарш!

 383. Бiр кунi Кожанасыр кошенiн как ортасында ар туска бiр карап,шарк урып сандалып,ары-берi узак журедi. Кожекендi коргендер: — Кожеке,не болып калды?-деп. сурайды. Сойтсе Кожанасыр. -Бир нарсемдi жогалтып алып едiм,соны iздеп журмiн,-дейдi козiн жерден алмастан. Жиналган журт Кожекендi сыйлагандарынан жогын табуга комектеспек болып,бiрге iздесе бастайды. Олар да aры-берi журiп,айналадагы жердiн барiн козбен сузiп,шолып шыгады. Жогалган нарсенiн табыларынан кудер узгенде бiрi:
  -Кожекен-ау,тура кай туста жогалтып едiнiз,соны айтынызшы. Сол манды карайык,-дидi. Сонда Кожанасыр еш саспастан: -Уйде жогалткан едiм,-дептi.Буны естiген копшiлiк шу ете калады. -E,онда далада iздеп неге ауре болып журсiз,баганалы берi уйiнiзден iздемейсiз бе?-дейдi Кожекеннiн iсiне тан калгандар. -Уй карангы,ал,дала жарык болган сон,осында шыгып iздеп жур едiм,-деп жауап берiптi сонда Кожанасыр.

 384. газиза:

  біз тек казакша жазамыз деп жарнамалайсыздар казакшасы казакша ау бирак бирак окуга жарамсыз……………………………..

 385. Аноним:

  Бiр жiгiт Алматыга ажесiмен бiрге Сайна кошесiне кошiп келiптi. Кунде кешке карай балконнан ажесi екеуi карап турганда далада женiл журiстi айелдер толып жургенiн коредi екен. Олар бiр машина келе калысымен сол машинага барi жугiредi.Сонда ажесi тан калып сурапты,ай балам-ау ,ана кыздар бiр машина келсе болды,неге барi соган жугiредi? — деп. Немересi сасып кап, не айтарын бiлмей былай дептi.Аже олардын жугiретiн себебi,ана машинадагы адамдар кампит, печенье берiп кетедi дептi.Ажесi ааа деп ойланып калыпты.Ертесiнe немересi жумыска кетiптi.Сонда iшi пыскан ажесi,кешке немерем келгенше далада журiп кайтайын деп,далага шыгып кетiптi.Сол кезде бiр машина кеп токтап, кыздардын барi сол машинага жугiрiптi, ажесi де калмай олда сол машинага карай жугiрiптi.Сонда машинадагы отырган жiгiт айтыпты,ау аже сiзге не керек,уят емес па дептi.Сонда аже айтыпты,не бопты сонша?! Тiсiм жок болса да соруга шамам жетедi дептi.

 386. Арушка:

  анекдоттар норма)менин анекдотым былай:
  Зоология сабагы болып жатыр.Мугалим партага когершинди койып койган.
  -Балалар бугин кустарды жумырткалар аркылы ажыратуды уйренемиз-дейди.
  Жарты сагат отеди.Максат озимен ози отыр.Мугалим Максаттын сабакты тындамаганын билип:
  -Максат кане окулыгына кара да,36-ши суреттеги жумыртка кай кустыкы-депти.Максат:
  -Билмейм-дейди.Сонда апайы жынданып кане фамилиянды айт саган еки шыгарам-депти.Бала шалбарын шешип:
  -Фамилиямды жумырткадан аныктаныз-дейд.

 387. ағжан:

  неткен жаман сөздер маған ұнамады

 388. Ермек:

  бир куни еки мас бир бирине суйенип кетип бара жатса шункурга тусип кетипти бир рет секирип шига алмапти еки рет секрип шига алмапты сонда екиншиси бириншисине карап бир рет секирейк та кайтайк депти

 389. назерке:

  быр куны казакпен орыс болады олар кафеге барады орыс казакка даи сахар деиды сонда озын сокыр деп козын шукып алады

 390. bekzat:

  eki alkaw bodezde otiradi… melisalar kele jatadi. sol kezde birinwi alkaw basindi butina tik sonda milisalar kormidi dit

 391. назка:

  Бир куни казак орыс озбек болыпты.оларга хан 16 шы этаждан секирсин дейди.Казак матрас акелип 16 шы этаждан секирип кетип калады.Озбек келеди корпе ап келеди секиреди бир жылайды бир куледи.Неге жылайсын десе аяымды сындырып алдым дейди ал неге кулесин десе орыс простина акеле жартыр дейди.

 392. Білім күні оқушы жаңа оқу жылын жаңа мектепте, жаңа қалада, жаңа өмір бастайды екен!Келесі күні мектепке барып отырады!Мұғалімі оның аты-жөнін мекен жайын сүрамақшы болады. Жасын нешеде, аспанда жұлдыз нешеу, атан қайда, велосипедін бар ма деп сұрақтар қояды! Оқушы жауап бере алмағандықтан, келесі күні анасынан барлығын сұрап алады!Анасы жасын 8, аспанда жұлдыздар өте көп санай алмайсын, атан соғысқа барып қайтыс болған, велосипедін қорада дейды! Оқушы мектепке барғанша бәрін шатастырып алып мұғаліміне былай жауап береді.Жасым көп-көп санай алмайсың!Аспанда жұлдыз 8,атам қорада ілініп тұр, велосипедім соғысқа барып қайтыс болған дейды екен!

  • Аноним:

   :-))
   Бiр жынды хананын варотасын кызылга бояпты,сосын жындылар жалап жеп тастапты. Тагы кызылга бояса, тагы жалап жеп тастапты. Буган шыдамаган бастыгы орынбасарына «кокке бояандар»-деп буйырады. И орынбасары кокке бояйды. Бырак жындылар краскасын жемей карап отырады, докторлар: «жемейсындерме»-десе, жындылар: «алi пiскен жок»- дептi. :-)

 393. Азуре:

  Достарым анегдоттарын маган унады бирак сал уяттау создерди алыптасак болады гой!

 394. Аноним:

  быр куны женыс деп оралып келе жаткан адамдардын арасынан быр адам шыгып катты туалетке шыккыс келып алдынан екы туалет шыгады быры ж быры м деп турады сонда адам оиланып ж деген арыпке карап женыстен оралгандардыкы деп сол есыкты ашып караса быр орыс кыз оты екен сонда алгы кыз турып закрываи депты сонда алгы адам турып менын атым закырбаи екенын каидан былесындиды сонда орыс кыз турып малчи диды сонда менын малшы екенымды каидан былесын десе кыз бессобысныи дит сонда менын бес сом тауып алганымды каидан былесын диды сонда алгы адам

 395. жазира:

  оте кулкили бирак уят создер бар екен

 396. Қазақша анекдоттар! Оқимыз, күлеміз! 2013
  http://www.kulsary.net/?p=2696